Share:


Mathematical modelling of dispute proceedings between investors and third parties on allegedly violated third-party rights / Ginčo proceso tarp investuotojų ir trečiejų asmenų dėl galimai pažeistų trečiejų asmenų teisių matematinis modeliavimas

    Olga Regina Šostak Affiliation
    ; Sigutė Vakrinienė Affiliation

Abstract

The article analyses the possible influence of third-party rights infringed during construction planning on the implementation of an investment project. In a construction project, judicial disputes are an unwanted risk factor, which may disrupt the entire project. It is therefore necessary to plan and apply preventive measures for the mitigation of such risk in the initial planning stage of a construction project. The article, for that purpose, presents modelling a dispute between investors and third persons on allegedly violated third-party rights with the help of a tree that illustrates the possible actions of the dispute parties. A mathematical model for dynamic programming the dispute on allegedly violated third-party rights has been developed; it helps to determine the optimal investor's strategies for each situation that involves decision-making.


Santrauka


Nagrinėjama, kaip trečiųjų asmenų teisių pažeidimai, planuojant statybas, gali veikti investicinio projekto įgyvendinimą. Įgyvendinant statybos projektą, teisminio ginčo atsiradimas yra nepageidaujamas rizikos faktorius, galintis sužlugdyti visą projektą. Todėl vykdant statybos projektą jau pradiniame projekto planavimo etape būtina numatyti ir taikyti prevencines priemones tokios rizikos mažinimui. Siekiant šio tikslo straipsnyje atliktas ginčo tarp investuotojų ir trečiųjų asmenų dėl galbūt pažeistų trečiųjų asmenų teisių modeliavimas, sudarant ginčo šalių elgsenos variantų formavimo medį. Sudarytas ginčo proceso dėl galbūt pažeistų trečiųjų asmenų teisių dinaminio programavimo matematinis modelis, leidžiantis nustatyti optimalias investuotojo strategijas kiekvienoje situacijoje, kai reikia priimti sprendimus.


Reikšminiai žodžiai: investicinis statybos procesastrečiøjų asmenų teisių gynimasteisminis teisių gynimassprendimų medisdinaminis programavimasrekurentinės lygtysoptimali elgesio strategija

Keyword : construction investment process, defence of third-party rights, judicial defence of rights, decision tree, dynamic programming, recurrent equations, optimal behaviour strategy

How to Cite
Šostak, O. R., & Vakrinienė, S. (2011). Mathematical modelling of dispute proceedings between investors and third parties on allegedly violated third-party rights / Ginčo proceso tarp investuotojų ir trečiejų asmenų dėl galimai pažeistų trečiejų asmenų teisių matematinis modeliavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(1), 126-136. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.560628
Published in Issue
Apr 13, 2011
Abstract Views
225
PDF Downloads
136