Share:


Economical loss due to non-compliance with requirements for personnel safety and health in Lithuanian construction sector / Ekonominiai nuostoliai dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų neužtikrinimo Lietuvos statybos sektoriuje

    Ritoldas Šukys Affiliation
    ; Petras Čyras Affiliation
    ; Jurgita Šakėnaitė Affiliation

Abstract

Research on Economic Losses (consequences) due to Failure to Ensure Occupational Safety and Health Requirements in the Construction Sector was conducted by the order of the Ministry of Social Security and Labour (contract No. 2594-AP). The conducted scientific analysis shows the state of occupational safety and health at work in the construction sector, estimates economic consequences for accidents at work, indicates the economic benefits of investment for occupational safety and health and presents the results of research, findings and recommendations. This would allow to reduce occupational diseases and the number of accidents at work and herewith to avoid economic consequences for state and construction enterprises.


Santrauka


Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos užsakymu (sutartis Nr. 2594-AP) atliktas tyrimas Ekonominiai nuostoliai (pasekmės) del darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų neužtikrinimo statybos sektoriuje 2002–2007 m. Šiame moksliniame tyrime, atlikus darbuotojų saugos ir sveikatos būklės analizę statyboje ir išnagrinėjus nelaimingų atsitikimų darbe ekonomines pasekmes, investavimo į darbuotojų saugą ir sveikatą ekonominę naudą, pateikti tyrimo rezultatai, išvados ir rekomendacijos. Tai padės sumažinti profesinių ligų ir nelaimingų atsitikimu darbe skaičių ir bus išvengta ekonominių nuostolių tiek valstybei, tiek statybos įmonėms.


Reikšminiai žodžiai: sauga ir sveikata darbenelaimingi atsitikimai darbeekonominiai nuostoliaistatybos sektorius

Keyword : safety and health at work, accidents at work, economical losses, construction sector

How to Cite
Šukys, R., Čyras, P., & Šakėnaitė, J. (2011). Economical loss due to non-compliance with requirements for personnel safety and health in Lithuanian construction sector / Ekonominiai nuostoliai dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų neužtikrinimo Lietuvos statybos sektoriuje. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 168-176. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.576841
Published in Issue
Jul 12, 2011
Abstract Views
221
PDF Downloads
146