Share:


Safety of technological projects using multi-criteria decision making methods / Darbuotojų saugos statybvietėse sprendinių daugiatikslis vertinimas

    Titas Dėjus Affiliation

Abstract

The article analyzes a construction technology project as a safety standard document for a construction site and describes the application of mathematical methods at the stages of construction and design. Due to the fact that the construction project consists of (safety point of view) the site plan and technological cards (notably these documents indicate safety design solutions), the indicators making up a comparable set of indicators to evaluate the site plan, technological cards and the entire project may vary and be diverse. Practice shows that the construction technology project or its parts thereof are to be assessed using 5 to 7 parameters, as in case of a larger quantity of indicators, the significance of each indicator becomes relatively lower and has effect on the priorities of line formation. To ensure the safety of workers on construction sites, when preparing construction technology projects, the application of experimental design is proposed, thus starting the evaluation of the quality of technological solutions to construction projects in terms of safety employing multicriteria mathematical methods.


Santrauka


Šiame straipsnyje analizuojamos statybos darbų technologijos projekto, kaip darbuotojų saugos norminio dokumento, rengimo sąlygos ir aplinkybės bei matematinių metodų taikymo galimybės rengiant saugos darbe sprendinius statybos paruošimo ir projektavimo etape.


Kadangi statybos darbų technologijos projektas susideda (saugos darbe požiūriu) iš statybvietės plano ir technologinių kortelių (būtent šiuose dokumentuose užfiksuojami saugos darbe projektiniai sprendiniai), tai ir rodikliai, sudarantys lyginamų rodiklių aibę ir vertinantys statybvietes planą, technologines korteles ir visą projektą, gali būti labai įvairūs ir skirtingi.


Praktika rodo, kad statybos darbų technologijos projektas ar jo dalys vertintini pagal 5–7 rodiklius, nes, esant didesniam rodiklių skaičiui, kiekvieno rodiklio reikšmingumas santykinai mažėja ir tai turi įtakos prioritetų eilutės formavimui. Siekiant užtikrinti darbuotojų saugą statybvietėse siūloma rengiant statybos darbų technologijos projektus taikyti variantinį projektavimą, pradėti vertinti statybos darbų technologinių projektų sprendinių kokybę saugos darbe požiūriu ir tam taikyti daugiatikslius matematinius metodus.


Reikšminiai žodžiai: pavojingi veiksniai statybvietėsesaugaus darbo statybvietėse projektavimasstatybos darbų technologijos projekto rengimasdaugiatiksliai matematiniai metodaitechniniai ekonominiai rodikliaiprioritetų eilutė

Keyword : construction site, labour safety, dangerous factors, technology project, multi-criteria method

How to Cite
Dėjus, T. (2011). Safety of technological projects using multi-criteria decision making methods / Darbuotojų saugos statybvietėse sprendinių daugiatikslis vertinimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 177-183. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.576809
Published in Issue
Jul 12, 2011
Abstract Views
220
PDF Downloads
204