Share:


A comparative analysis of the performance of traditional contracting and design-build procurements on client objectives in Nigeria / Tradicinių statybos rangos ir projektavimo bei statybos pirkimų vykdymo, atsižvelgiant į užsakovo tikslus, lyginamoji analizė Nigerijoje

    Stephen Okunlola Ojo Affiliation
    ; Omotayo Aina Affiliation
    ; Aderemi Yakeen Adeyemi Affiliation

Abstract

Client objectives in a building project are to build within the budget and estimated construction period and being satisfied with the quality of the project. The ability of the procurement methods in achieving these objectives does influence the client to choose any to implement the project. The performance of two of such procurement methods: the traditional contracting and design-build against client objectives were determined using data set of 53 traditional contracts and 15 design-build projects gathered through a questionnaire survey administered unto respondents in three locations in Nigeria. Time overrun, cost overrun and clients’ satisfaction with quality standard were used as basis for comparison. Analysis showed that, the mean cost overrun, and time overrun for design-build were 21.4% and 36.8% respectively as compared with 42.6% and 135.6% for traditional contracting projects. As for quality standard, 78% of design-build clients were satisfied with their projects as compared with 51% for traditional contracting. The overall conclusion is that both methods involve overrun but design-build performed better.


Santrauka


Užsakovo, vykdančio statybos projektą tikslai – pastatyti statini neviršijant numatyto biudžeto, statybos trukmės ir būti patenkintam projekto kokybe. Pirkimų metodų galimybė pasiekti šiuos tikslus veikia užsakovo sprendimą kurį iš šių metodų pasirinkti ir igyvendinti. Naudojant 53 tradicinių statybos rangos sutarčių ir 15 projektavimo bei statybos sutarčiųduomenis, surinktus apklausų būdu trijuose Nigerijos regionuose, buvo nustatyti du statybos darbų pirkimo vykdymo bū- dai: tradicinis statybos darbų pirkimas ir projektavimo bei statybos pirkimas, atsižvelgiant į užsakovo tikslus. Statybos trukmės viršijimas, kainos viršijimas, pasitenkinimas atliktų darbų kokybe buvo naudojami kaip palyginimų pagrindas. Atlikta analizė parodė, kad vidutinis trukmės ir kainos viršijimas projektavimo ir statybos sutartyse buvo atitinkamai21,4% ir 36,8%, o tradicinėse statybos rangos sutartyse – 42,6% ir 135,6%. 78% projektavimo bei statybos užsakovųbuvo patenkinti atliktų darbų kokybe, o darbus vykdant pagal tradicines sutartis, patenkintųjųdarbų kokybe buvo 51%. Bendra išvada yra ta, kad abiem metodais buvo viršyta trukmė ir kaina, bet taikant projektavimo bei statybos metodą šie rodikliai yra geresni.


Reikšminiai žodžiai: pirkimo būdaiužsakovo tikslaitrukmės ir kainos viršijimaskokybė

Keyword : procurement methods, client objectives, time and cost overrun, quality standard

How to Cite
Ojo, S. O., Aina, O., & Adeyemi, A. Y. (2011). A comparative analysis of the performance of traditional contracting and design-build procurements on client objectives in Nigeria / Tradicinių statybos rangos ir projektavimo bei statybos pirkimų vykdymo, atsižvelgiant į užsakovo tikslus, lyginamoji analizė Nigerijoje. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 227-233. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.574449
Published in Issue
Jul 12, 2011
Abstract Views
295
PDF Downloads
353