Share:


Utilization of palm oil fuel ash in concrete: a review / Palmi aliejaus kuro pelenų naudojimas betone. Apžvalga

    Md. Safiuddin Affiliation
    ; Md. Abdus Salam Affiliation
    ; Mohd Zamin Jumaat Affiliation

Abstract

Uncontrolled dumping of palm oil fuel ash (POFA) not only occupies valuable land but also creates environmental pollution and health hazard. These problems can be reduced to a large extent by using POFA in concrete. A number of research works have been carried out to investigate the potential of POFA for use as a supplementary cementing material in normal, high strength, high performance, and aerated concretes. This paper presents a review on the use of POFA in different types of concrete. It firstly discusses the physical and chemical properties of POFA. Then the emphasis has been given on the effects of POFA on the fresh and hardened properties, and durability of concrete. This paper shows that both ground and unground POFA increase the water demand and thus decrease the workability of concrete. However, ground POFA has shown a good potential for improving the hardened properties and durability of concrete due to its satisfactory micro-filling ability and pozzolanic activity. In addition to discussing the benefits of POFA, this study has identified certain gaps in the present state of knowledge on POFA concrete, and listed several research needs for future investigation. The findings of this study would encourage the use of POFA as a supplementary cementing material for concrete.


Santrauka


Nekontroliuojami palmių aliejaus kuro pelenų (POFA) sąvartynai ne tik užima vertingus žemės plotus, bet ir teršia aplinką bei kelia pavojų sveikatai. Šios problemos gali būti sumažintos POFA naudojant betone. Daug mokslinių tyrimų buvo atlikta siekiant ištirti POFA potencialą, kad juos būtų galima naudoti kaip papildomą normalių, didelio stiprio, aukštos kokybės ir poringujų betonų cementavimo medžiagą. Šiame straipsnyje apžvelgiama, kaip POFA naudojami įvairių tipų betonams. Visų pirma aptariamos fizinės ir cheminės POFA savybės. Tuomet dėmesys atkreipiamas į šviežio ir sukietėjusio betono savybes bei betono ilgaamžiškuma. Šis straipsnis parodo, kad tiek malti, tiek nemalti POFA padidina vandens poreikį ir blogina technologines charakteristikas. Tačiau malti POFA parodė potencialą gerinant betono atsparumo ir ilgaamžiškumo savybes, nes jie pasižymi geromis mikroužpildų savybėmis ir pucolaniniu aktyvumu. Be to, aptarta POFA nauda, nustatytos tam tikros šiuo metu turimų žinių apie POFA betoną spragos ir išvardyta daugelis tyrimų, kurie turėtų būti atlikti ateityje. Šio darbo išvados turėtųpaskatinti naudoti POFA kaip papildomą rišamąją betono medžiagą.


Reikšminiai žodžiai: betonasmikroužpildaspalmių aliejaus kuro pelenaistiprio rodikliaipapildoma rišamoji medžiaga

Keyword : concrete, fineness, micro-filling ability, palm oil fuel ash, strength activity index, supplementary cementing material

How to Cite
Safiuddin, M., Salam, M. A., & Jumaat, M. Z. (2011). Utilization of palm oil fuel ash in concrete: a review / Palmi aliejaus kuro pelenų naudojimas betone. Apžvalga. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 234-247. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.574450
Published in Issue
Jul 12, 2011
Abstract Views
509
PDF Downloads
479