Share:


Application of new information technology on concrete: an overview / Naujų informacinių technologijų naudojimas ruošiant betoną. Apžvalga

    Bakhta Boukhatem Affiliation
    ; Said Kenai Affiliation
    ; Arezki Tagnit-Hamou Affiliation
    ; Mohamed Ghrici Affiliation

Abstract

The development of information technology provides means for quick access to a wide variety of information and methods of modelling complex systems. Simulation models, databases, decision support systems and artificial intelligence have currently become more accessible. Advances of these techniques continue to impact highly on civil engineering. The aim of this paper is to present recent developments in information technology and their influence on concrete technology. A historical perspective on researches and a review of the application of artificial intelligence techniques on concrete are presented. Development of computer integrated knowledge systems, approach of virtual systems and soft- ware for concrete mix design are also discussed. These systems have greatly affected handling tasks in civil engineering design over the past decade and promise to have revolutionary impacts on the nature of the design tasks in the future. They are considered useful and powerful tools which are able to solve complex problems and represent a scientific challenge in concrete technology.


Santrauka


Vystantis informacinems technologijoms, atsiranda galimybiuų greitai gauti iųvairiausios informacijos ir metoduų, kaip modeliuoti sudėtingas sistemas. Pastaruoju metu paplito imitaciniai modeliai, duomenuų bazės, sprendimuų paramos sistemos ir dirbtinis intelektas. Šiuų metodikuų pažanga statybuų sektoriui ir toliau daro didžiule˛ iųtaka˛. Šiame darbe siekiama pristatyti informaciniuų technologijuų naujienas ir juų iųtaka˛ betono technologijoms. Apžvelgiami ankstesni tyrimai ir dirbtinio intelekto metoduų taikymas ruošiant betona˛. Be to, aptariamas integruotuų kompiuteriniuų žiniuų sistemuų vystymas, virtualiuų sistemuų naudojimas ir programinė iųranga betono mišiniams kurti. Per pastarajių dešimtmetių šios sistemos padarė nemenka˛ iųtaka˛ tam, kaip atliekamos inžinerinio projektavimo užduotys, ir turėtuų paskatinti projektavimo užduoČiuų perversma ateityje. Jos – naudingi ir galingi iųrankiai, leidžiantys spre˛sti sudėtingas problemas, tai mokslinis iššūkis betono technologijuų srityje.


Reikšminiai žodžiai: informacines technologijosimitaciniai modeliaidirbtinis intelektasintegruotos kompiuterines žiniu sistemosvirtuali sistemabetono mišinio sudetis

Keyword : information technology, simulation models, artificial intelligence, computer integrated knowledge system, virtual system, concrete mix design

How to Cite
Boukhatem, B., Kenai, S., Tagnit-Hamou, A., & Ghrici, M. (2011). Application of new information technology on concrete: an overview / Naujų informacinių technologijų naudojimas ruošiant betoną. Apžvalga. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 248-258. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.574343
Published in Issue
Jul 12, 2011
Abstract Views
299
PDF Downloads
415