Share:


Eigenfrequencies of the reinforced concrete beams – methods of calculations / Gelžbetoninių sijų tikriniai dažniai – skaičiavimo metodai

    Mieczysław Kaminski Affiliation
    ; Michał Musiał Affiliation
    ; Andrzej Ubysz Affiliation

Abstract

The paper presents method of calculation of eigenfrequencies of the cracked reinforced concrete beams including discreet model of crack. The described method is based on the stiff finite elements method. It was modified in such a way as to take into account local discontinuities – cracks. In addition, some theoretical studies as well as experimental tests of concrete mechanics based on discrete crack model were taken into consideration. The calculations were performed using the author's own numerical algorithm. Moreover, other calculation methods of dynamic reinforced concrete beams presented in standards and guidelines are discussed. Calculations performed by using different methods are compared with the results obtained in experimental tests.


Santrauka


Straipsnyje pristatomas įtrūkusių gelžbetonio sijų tikrinių dažnių skaičiavimo metodas, įskaitant diskretinį įtrukio modelį. Metodas pagrįstas standžių baigtinių elementų metodu. Jis buvo patobulintas siekiant įtraukti vietinius nevienalytiškumus – įtrūkius. Taip pat buvo įvertintos kai kurios betono mechanikos teorines studijos ir eksperimentiniai bandymai, pagrįsti diskrečiu įtrūkių modeliu. Skaičiavimai buvo atlikti taikant autorių sukurtą skaitmeninį algoritmą. Be to, pristatomi ir aptariami kiti dinaminiai gelžbetoninių sijų skaičiavimo metodai, pateikti standartuose ir gairėse. Skaičiavimai, atlikti taikant skirtingus metodus, palyginami su rezultatais, gautais eksperimentinių bandymų metu.


Reikšminiai žodžiai: sijaįtrūkistikriniai dažniaigelžbetonisstandžių baigtinių elementų metodas

Keyword : beam, crack, eigenvibrations, reinforced concrete, stiff finite elements method

How to Cite
Kaminski, M., Musiał, M., & Ubysz, A. (2011). Eigenfrequencies of the reinforced concrete beams – methods of calculations / Gelžbetoninių sijų tikriniai dažniai – skaičiavimo metodai. Journal of Civil Engineering and Management, 17(2), 278-283. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.576812
Published in Issue
Jul 12, 2011
Abstract Views
219
PDF Downloads
224