Share:


Influence of cement – sodium silicate grout admixed with calcium chloride and kaolinite on sapric peat / Saprogeninių durpių poveikis cemento ir natrio silikato skiedinio su kalcio chloridu bei kaolinitu savybėms

  Sina Kazemian Affiliation
  ; Arun Prasad Affiliation
  ; Bujang B. K. Huat Affiliation
  ; Jafar Bolouri Bazaz Affiliation
  ; Farah N. A. Abdul Aziz Affiliation
  ; Thamer A. Mohammad Ali Affiliation

Abstract

Sapric peat is extremely soft, unconsolidated and has high organic content. It is most decomposed peat with less fiber content among all peats. This paper investigates the effectiveness of using different ratios of cement–sodium silicate system grout compounds with kaolinite in mechanical property (shear strength) and micro–structural properties (SEM and EDX) of sapric peat samples after 3 and 30 days of curing. The study showed that the kaolinite was effective in increasing the shear strength and reducing the moisture content of the treated peat. Calcium chloride seemed to have different effects on the grouts strength. It caused to increased shear strength of samples until the net charge of the sample changed to zero and then it decreased with further increase in calcium chloride. By increasing sodium silicate (within 3%), cement and soaking time on treated peat, it was observed that they are able to increase the shear strength and density with a corresponding decrease in moisture content, porous microstructure, and the multitude of voids of confection.


Santrauka


Durpės, susidarančios pūvant, yra ypač minkštos, nevienalytės struktūros, turi daug organikos. Durpių struktūra yra chaotiška, jose mažai fibrų. Šiame darbe nagrinėjamos skirtingų skiedinių (cemento ir natrio silikato su pūvant susidarančiomis durpėmis ir kaolinitu) mechaninės (šlyties stipris) ir mikrostruktūrinės savybės (SEM ir EDX) po 3, 30 ir 90 dienų. Nustatytas tokių durpių ir kitų priedų naudojimo veiksmingumas skiediniuose. Tyrimai parodė, kad kaolinito priedas padidina šlyties stiprį ir sumažina durpių vandens poreikį. Taip pat nustatyta, kad kalcio chloridas gali skirtingai veikti skiedinių stiprį. Įvertinta, kad bandinių šlyties stipris didėja, kai kalcio chlorido kiekis mišinyje artimas nuliui, didinant kalcio chlorido kiekį, stipris mažeja. Atlikus tyrimus pastebėta, kad didinant natrio silikato, cemento kiekį ir ilginant apdorotų durpių įmirkymo laiką, bandinių šlyties stipris ir tankis didėja, mažėja vandens poreikis ir tuštumų skaičius, kinta mikrostruktūros parametrai.


Reikšminiai žodžiai: durpėskalcio chloridaskaolinitasnatrio silikataimikrostruktūra

Keyword : peat, calcium chloride, kaolinite, sodium silicate, shear strength, microstructure

How to Cite
Kazemian, S., Prasad, A., Huat, B. B. K., Bazaz, J. B., Aziz, F. N. A. A., & Ali, T. A. M. (2011). Influence of cement – sodium silicate grout admixed with calcium chloride and kaolinite on sapric peat / Saprogeninių durpių poveikis cemento ir natrio silikato skiedinio su kalcio chloridu bei kaolinitu savybėms. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 309-318. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.589209
Published in Issue
Sep 20, 2011
Abstract Views
375
PDF Downloads
853