Share:


Construction material supply chain process analysis and optimization / Procesų analizė ir optimizacija statybinių medžiagų tiekimo grandinėje

    Nai-Hsin Pan Affiliation
    ; Ming-Li Lee Affiliation
    ; Sheng-Quan Chen Affiliation

Abstract

This paper provides a systematic approach for the analysis and design of construction supply chain operation models. Based on the Supply Chain Operations Reference Model of the Supply Chain Council, this research studies sup- ply and demand behavior, using a bridge superstructure construction process as a case study. This paper uses the SCOR Model and applies Dynamic Simulation software, namely, “SIMPROCESS”, to assist in establishing a hierarchical model to explore the behavior of the construction supply chain process and develop a performance evaluation method that can help improve the supply chain management (SCM) of the construction project.


Santrauka


Šiame darbe sistemingai analizuojami ir kuriami statybų tiekimo grandinės procesų modeliai. Remiantis etaloniniu tiekimo grandinės procesų modeliu, kurį sudarė Tiekimo grandinės taryba, nagrinėjama pasiūlos ir paklausos elgsena, at-vejui tirti pasirinkus tilto perdangų statybos procesą. Naudojant SCOR modelį ir dinaminio modeliavimo programinę įrangą SIMPROCESS”, darbe sudaromas hierarchinis modelis, leidžiantis nagrinėti procesų pobūdį statybų tiekimo grandinėse, ir sukuriamas veiklos efektyvumo vertinimo metodas, kuris gali padėti pagerinti statybų projekto tiekimo grandinės valdymą (TGV).


Reikšminiai žodžiai: etaloninis tiekimo grandinės procesų modelismodeliavimasstatybų projektas

Keyword : Supply Chain Operations Reference Model, Simulation, Construction project

How to Cite
Pan, N.-H., Lee, M.-L., & Chen, S.-Q. (2011). Construction material supply chain process analysis and optimization / Procesų analizė ir optimizacija statybinių medžiagų tiekimo grandinėje. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 357-370. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.594221
Published in Issue
Sep 20, 2011
Abstract Views
474
PDF Downloads
1185