Share:


Limited Deformability Design of High-strength Concrete Beams in Low to Moderate Seismicity Regions / Stipriojo betono sijų ribinio deformatyvumo skaičiavimas žemo ir vidutinio seismingumo regionuose

Abstract

In the design of reinforced concrete (RC) beams located in low-moderate seismicity regions, adequate flexural deformability apart from flexural strength to cater for the imposed seismic demand should be designed. As per the existing RC design codes, this is achieved by restricting the maximum neutral axis depth or tension steel ratio, or limiting the minimum confining steel. However, these deemed-to-satisfy rules were derived many years ago based on normal-strength concrete and steel, which would impair the deformability when applied directly to RC beams made of high-strength materials. To resolve the problem, a new design method based on a prescribed deformability is advocated. In this study, the authors proposed that instead of complying with the deemed-to-satisfy rules, a consistent deformability derived based on the design requirements of Eurocode 2 should be provided to all RC beams located in low-moderate seismicity regions. Using the theoretical formulas developed previously by the authors, two different sets of design values expressed in terms of maximum tension steel ratio and neutral axis to beam effective depths for different concrete and steel yield strengths are evaluated. Finally, simplified guidelines for designing RC beams satisfying the proposed deformability requirement are developed for practical design application.


Santrauka


Mažo ir vidutinio seismingumo regionuose projektuojant seisminių apkrovų veikiamas gelžbetonines sijas turi būti užtikrinta ne tik jų laikomoji galia, bet ir tinkamas deformatyvumas. Pagal šiuo metu galiojančias gelžbetoninių konstrukcijų projektavimo normas tai pasiekiama ribojant didžiausiąjį skerspjūvio aukštį, tempiamosios zonos armavimo procentą arba ribojant mažiausią armatūros kiekį. Tačiau šios konstravimo taisyklės buvo sukurtos prieš daugelį metų ir skirtos elementams iš normalaus stiprio betono ir armatūros. Jas tiesiogiai taikant gelžbetoninėms sijoms, pagamintoms iš stipriųjų medžiagų, gaunamas sumažintos deformacijos. Šiais problemai spręsti siūlomas naujas projektavimo metodas, paremtas nustatytu deformatyvumu. Autoriai siūlo mažo ir vidutinio seismingumo regionuose visas gelžbetonines sijas projektuoti pasirenkant deformacijas pagal Eurokode 2“ pateiktus deformatyvumo reikalavimus. Pagal anksčiau autorių gautas teorines formules skirtingiems betono ir plieno stipriams pateiktos dvi atskiros skaičiuojamųjų rodiklių grupės išreikštos maksimaliu tempiamosios zonos armavimo koeficientu ir efektyviuoju sijos skerspjūvio aukščiu. Praktiniam taikymui sukurtos supaprastintos gelžbetoninių sijų projektavimo rekomendacijos, atitinkančios deformatyvumo reikalavimus.


Reikšminiai žodžiai: sijosrišamoji armatūrakreivisdeformacijosprojektavimo formulėsstiprusis betonasstiprusis plienasmažas ir vidutinis teismingumasgelžbetonissukamoji galia

Keyword : Beams, confinement, curvature, deformability, design formulas, high-strength concrete, high-strength steel, low-moderate seismicity, reinforced concrete, rotation capacity

How to Cite
Ho, J. C.-M., & Zhou, K. J.-H. (2011). Limited Deformability Design of High-strength Concrete Beams in Low to Moderate Seismicity Regions / Stipriojo betono sijų ribinio deformatyvumo skaičiavimas žemo ir vidutinio seismingumo regionuose. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 409-423. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.594219
Published in Issue
Sep 20, 2011
Abstract Views
237
PDF Downloads
186