Share:


Bidding decision making for construction company using a multi-criteria prospect model / Statybos įmonės apsisprendimas dalyvauti konkurse naudojant daugiakriterinį perspektyvų modelį

    Min-Yuan Cheng Affiliation
    ; Chia-Chi Hsiang Affiliation
    ; Hsing-Chih Tsai Affiliation
    ; Hoang-Linh Do Affiliation

Abstract

Two critical decisions faced by bidders in competitive bidding include, firstly, whether or not to submit a bid, and secondly (if the answer to the first is ‘yes’) what markup value should be used on the submitted bid. In the construction industry, government agencies and private sector clients typically adopt competitive bidding to determine contract awards. Contractors also apply the same approach to bidding decisions. There are many variables that affect contractor decisions regarding whether to bid and the markup scale, which complicate the bidding decision process. This study proposes a Multi-Criteria Prospect Model for Bidding Decision (BD-MCPM) to assist contractors to make decisions on bid/no bid and markup scale. Key factors of influence that impact bidding decisions were identified first. Second, Fuzzy Preference Relations (FPR) was employed to assess factor weights and determine bid/no bid. Finally, if a decision to bid is given, then the Multi-Criteria Prospect Model (MCPM), which links Fuzzy Preference Relations (FPR) and Cumulative Prospect Theory (CPT), is deployed to determine the markup scale that best conforms to primary decision maker (PDM) preferences. The applicability of this model was demonstrated in a real case study.


Santrauka


Ketinantiems dalyvauti konkurse reikia priimti du lemiamus sprendimus: ar teikti pasiūlymą ir kokį antkainį nurodyti pasiūlyme. Statybų sektoriuje valstybės įstaigos ir klientai iš privačiojo sektoriaus paprastai konkursus skelbia siekdami išrinkti laimėtoją, su kuriuo pasirašoma sutartis. Rangovai sprendimus dalyvauti konkurse vertina taip pat. Rangovų apsisprendimą dalyvauti konkurse ir pasirinktą antkainį lemia ne vienas kintamasis, ir tai apsunkina apsisprendimo dalyvauti konkurse procesą. Šiame tyrime pristatomas daugiakriterinis perspektyvų modelis apsisprendimui dalyvauti konkurse (BD-MCPM), kuris rangovams padės apsispręsti, ar dalyvauti konkurse ir kokį antkainį pasirinkti. Pirmiausia buvo nustatyti pagrindiniai veiksniai, kurie daro įtaką apsisprendimui dalyvauti konkurse. Po to, naudojant neraiškiuosius prio- ritetinius ryšius (angl. Fuzzy Preference Relations, FPR), buvo įvertinti veiksnių reikšmingumai ir nustatyta, dalyvauti ar nedalyvauti konkurse. Pagaliau, jeigu nusprendžiama dalyvauti konkurse, naudojant daugiakriterinį perspektyvų modelį (MCPM), kuris neraiškiuosius prioritetinius ryšius susieja su kaupiamaja perspektyvos teorija (angl. Cumulative Prospect Theory, CPT), nustatomas antkainio lygis, kuris labiausiai atitinka pagrindinio sprendimus priimančio asmens pageidavimus. Praktinis šio modelio naudingumas pademonstruotas atliekant atvejo tyrimą.


Reikšminiai žodžiai: apsisprendimas dalyvauti arba nedalyvauti konkurseantkainio lygispasiūlymų teikimo strategijadaugiakriterinis perspektyvų modeliskaupiamoji perspektyvos teorijaneraiškieji prioritetiniai ryšiai

Keyword : bidding decision making, bid/no bid, markup scale, bidding strategy, multi-criteria prospect model, cumulative prospect theory, fuzzy preference relations

How to Cite
Cheng, M.-Y., Hsiang, C.-C., Tsai, H.-C., & Do, H.-L. (2011). Bidding decision making for construction company using a multi-criteria prospect model / Statybos įmonės apsisprendimas dalyvauti konkurse naudojant daugiakriterinį perspektyvų modelį. Journal of Civil Engineering and Management, 17(3), 424-436. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.598337
Published in Issue
Sep 20, 2011
Abstract Views
421
PDF Downloads
439