Share:


New classification of construction companies: overhead costs aspect / Naujas statybos įmoni ųklasifikavimas: pridėtinių išlaidų aspektas

    Rasa Apanavičienė Affiliation
    ; Ala Daugėlienė Affiliation

Abstract

The traditional classification of construction companies depending on the number of employees is not appropriate when analysing the competitiveness of construction companies. The collected data of Lithuanian construction companies was analysed by applying statistical methods and the construction companies were classified into competitiveness classes according to the relative value of the overhead costs. The new classification provides the basis for economical evaluation of the construction companies and modelling of their competitiveness in regard to the value of overhead costs as well as applying the competitive advantages for the estimation of construction bidding price.


Santrauka


Tradicinė statybos įmonių klasifikacija pagal įmonės darbuotojų skaičių nėra korektiška statybos įmonėms analizuoti ir jų konkurencingumui vertinti. Taikant statistinius duomenų apdorojimo metodus išnagrinėti Lietuvos statybos įmonių duomenys ir pasiūlyta nauja statybos įmonių klasifikacija į konkurencingumo klases pagal jų pridėtinių išlaidų santykinio rodiklio reikšmę. Sukurta nauja statybosį monių klasifikacija leidžia atlikti ekonominį statybos įmonių įvertinimą ir modeliuoti jų konkurencingumą pridėtinių išlaidų aspektu, suformuoti konkurencingą pasiūlymo kainą, įvertinant konkrečius statybos įmonės konkurencinius pranašumus.


Reikšminiai žodžiai: konkurencingumaspridėtinės išlaidosįmonių klasifikavimasstatybosį monė

Keyword : competitiveness, overhead costs, classification of companies, construction company

How to Cite
Apanavičienė, R., & Daugėlienė, A. (2011). New classification of construction companies: overhead costs aspect / Naujas statybos įmoni ųklasifikavimas: pridėtinių išlaidų aspektas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 457-466. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.625629
Published in Issue
Dec 21, 2011
Abstract Views
320
PDF Downloads
416