Share:


Influence of asphalt addition and consolidation method on the durability of cement concrete / Asfalto priedų ir konsolidacijos metodo įtaka cementbetonio ilgaamžiškumui

    Michał Michał Affiliation
    ; Edyta Pawluczuk Affiliation
    ; Wioleta Rutkowska Affiliation

Abstract

At present the durability of engineering structures built of high performance cement concrete constitutes a very important issue especially when we consider the reliability of these structures under the impact of different classes of aggressive environment and dynamic loads acting on them. In the authors’ opinion the above problem can be solved by applying chemical-mechanical methods to ensure proper material-structural protection of building structures in specific operating conditions. In order to chemically modify concrete microstructure, asphalt addition dissolved in high boiling organic solvent was applied. On the other hand, in order to form concrete structure, special consolidation methods of concrete mixture was used.


Santrauka


Statybinių konstrukcijų, pagamintų iš gerų eksploatacinių savybių cementbetonio, ilgaamžiškumas yra labai svarbus veiksnys. Ypač tai svarbu apibrėžiant pastato konstrukcijų patikimumą, kai jas veikia smūginės ir dinaminės apkrovos bei įvairių klasių agresyvioji aplinka. Autorių nuomone, ši problema gali būti sprendžiama taikant cheminius ir mechaninius metodus, užtikrinant geresnę statybinių konstrukcijų, naudojamų specifinėmis sąlygomis, apsaugą. Siekiant chemiškai pakeisti betono mikrostruktūrą, siūloma betono sudėtį papildyti aukčtos temperatūros asfalto priedais, ištirpintais verdančiame tirpale. Kita vertus, norint pagaminti betoninę konstrukciją, buvo taikyti specialūs betono mišinio konsolidacijos metodai.


Reikšminiai žodžiai: betonasasfalto priedasporingumasgniuždomasis stiprisvibracinis presavimas

Keyword : concrete, asphalt addition, porosity, compressive strength, vibropressing, vibro-vibropressing

How to Cite
Michał, M., Pawluczuk, E., & Rutkowska, W. (2011). Influence of asphalt addition and consolidation method on the durability of cement concrete / Asfalto priedų ir konsolidacijos metodo įtaka cementbetonio ilgaamžiškumui. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 476-482. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.604539
Published in Issue
Dec 21, 2011
Abstract Views
234
PDF Downloads
136