Share:


The competitive advantages of the Spanish companies in the international toll road industry / Ispanijos įmonių konkurencinis pranašumas tarptautiniame mokamųjų kelių sektoriuje

    Samuel Carpintero Affiliation

Abstract

Private toll roads have experienced a notable worldwide expansion in the last two decades. In the early 1990s, many countries began to offer motorway concessions to private investors, most notably in Latin America, Central and Eastern Europe. In the late 1990s and 2000s, the innovation spread to countries in Asia, North America and Western Europe. The Spanish construction companies have been awarded many more concessions than their main rivals together, and they have become prominent in many of the countries with the most significant toll road programs. This paper analyses the competitive advantages that the Spanish companies have enjoyed in the international toll road industry in the last two decades. We argue that they have benefited from the fact that their home country was a pioneer in offering motorway concessions; from a cultural advantage in dealing with Latin America; and from their decision to integrate construction, concession, and investor functions in a single company. The paper also analyses to what extent the road concessions the Spaniards have won are generally profitable.


Santrauka


Per pastaruosius porą dešimtmečių privačių mokamųjų kelių pagausėjo visame pasaulyje. XX a. paskutinio dešimtmečio pradžioje daug šalių privatiems investuotojams pradėjo siūlyti autostradų koncesijas, ypač Lotynų Amerikoje ir Centrinėje bei Rytų Europoje. XX a. paskutinio dešimtmečio pabaigoje ir per pirmąjį XXI a. dešimtmetį ši naujovė išplito Azijos, šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos šalyse. Ispanijos statybų imonės gavo daugiau koncesijų nei visos pagrindinės jos konkurentės kartu ir dabar yra gerai žinomos daugelyje šalių, taikančių reikšmingiausias mokamųjų kelių programas. Šiame darbe nagrinėjami pastaruosius du dešimtmečius tarptautiniame mokamųjų kelių sektoriuje Ispanijos įmonių turėti konkurenciniai pranašumai. Jos pasinaudojo tuo, kad jų gimtoji šalis pirmoji pradėjo siūlyti autostradų koncesijas, kultūriniu pranašumu dirbant Lotynų Amerikoje ir savo sprendimu vienoje įmonėje sujungti statybų, koncesijų ir investuotojo funkcijas. Be to, darbe nagrinėjama, kiek ispanų gautos kelių koncesijos yra pelningos bendrąja prasme.


Reikšminiai žodžiai: tarptautinės statyboskoncesijastatyba–eksploatacija–perdavimas (SEP angl BOT)mokamasis keliaskonkurencinis pranašumasvertikalioji integracija

Keyword : International construction, concession, BOT, toll road, competitive advantage, vertical integration

How to Cite
Carpintero, S. (2011). The competitive advantages of the Spanish companies in the international toll road industry / Ispanijos įmonių konkurencinis pranašumas tarptautiniame mokamųjų kelių sektoriuje. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 483-493. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.625632
Published in Issue
Dec 21, 2011
Abstract Views
360
PDF Downloads
323