Share:


Using an integrated model for shaft sinking method selection / Kompleksinio modelio naudojimas gręžinių įrengimo metodui parinkti

Abstract

Shafts have critical importance in deep mines and underground constructions. There are several traditional and mechanized methods for shaft sinking operations. Using mechanized excavation technique is an applicable alternative to improve project performance, although impose a huge capital cost. There are a number of key parameters for this selection which often are in conflict with each other and decision maker should seek a balance between these parameters. Therefore, shaft sinking method selection is a multi criteria decision making problem. This paper intends to use the combination of analytical hierarchy process and TOPSIS (Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) methods under fuzzy environment in order to select a proper shaft sinking method. A real world application is conducted to illustrate the utilization of the model for the shaft sinking problem in Parvadeh Coal Mine. The results show that using raise boring machine is selected as the most appropriate shaft sinking method for this mine.


Santrauka


Gręžiniai yra labai svarbūs giliose šachtose ir požeminėse konstrukcijose. Gręžiniai įrengiami keliais tradiciniais ir mechanizuotais metodais. Mechanizuotos žemės kasimo technologijos yra galima alternatyva, gerinanti projekto įgyvendinimą, tačiau tam reikia didžiulių kapitalo išlaidų. Pasirinkimui įtaką daro daug tarpusavyje nederančių rodiklių, tad sprendimą priimantis asmuo turi rasti balansą tarp jų. Todėl grųžiniu įrengimo metodo parinkimas yra daugiakriterinių sprendimų priėmimo problemą. Šiame straipsnyje naudojama analitinio hierarchinio proceso ir TOPSIS (artumo idealiajam taškui) metodo neraiškioje aplinkoje kombinacija tinkamam gręžinių įrengimo metodui parinkti. Modelio naudojimo atvejis iliustruojamas realiu pavyzdžiu, sprendžiant gręžinių irengimo problemą Parvadeh anglių kasykloje. Rezultatai rodo, kad keliamasis gręžimo įrenginys parenkamas kaip tinkamiausias gręžiniams įrengti šioje kasykloje.


Reikšminiai žodžiai: gręžinių įrengimaskeliamasis gręžimo įrenginysgręžimo įrenginysMCDMneraiškusis AHPneraiškusis TOPSIS

Keyword : shaft sinking, raise boring machine, shaft boring machine, MCDM, Fuzzy AHP, Fuzzy TOPSIS

How to Cite
Lashgari, A., Fouladgar, M. M., Yazdani-Chamzini, A., & Skibniewski, M. J. (2011). Using an integrated model for shaft sinking method selection / Kompleksinio modelio naudojimas gręžinių įrengimo metodui parinkti. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 569-580. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.628687
Published in Issue
Dec 21, 2011
Abstract Views
450
PDF Downloads
503