Share:


Bearing capacity of axially loaded timber members – estimation under uneven fire action / Medinių centriškai gniuždomų elementų, netolygiai veikiamų ugnies laikomosios galios, skaičiavimas

    Gintas Šauciuvnas Affiliation
    ; Antanas Šapalas Affiliation
    ; Mečislovas Griškevicius Affiliation

Abstract

The article deals with the peculiarities of calculating bearing capacity for axially loaded timber members under uneven fire action. According to LST EN 1995-1-2 and finite element modelling for determining temperature fields and variations in timber strength under elevated temperature, the method of simple calculations was applied. Calculations are based on the data and results of experimental investigations into the resistance of axially loaded members to fire. Data on variations in timber strength were obtained conducting laboratory tests using the specimens of Lithuanian pine under elevated temperature.


Santrauka


Atliekant šį tyrimą išnagrinėti netolygiai gaisro veikiamų neapsaugotų liaunų medinių centriškai gniuždomų elementų laikomosios galios skaičiavimo ypatumai, taikant paprastuosius skaičiavimo metodus, pateiktus LST EN 1995-1-2, ir naudojant baigtinių elementų programa nustatytus elemento skerspjūvio temperatūrinius laukus medienos stiprių pokyčiams įvertinti. Skaičiavimo duomenys grindžiami atliktais eksperimentiniais liaunų medinių centriškai gniuždomų strypų atsparumo ugniai tyrimo duomenimis ir rezultatais. Medienos stiprių pokyčiai, naudojami skaičiuojant, paimti remiantis Lietuvoje augančios pušiės medienos stiprių pokyčių bandymo rezultatais.


Reikšminiai žodžiai: medienagniuždymasgaisro poveikislaikomoji galiastiprių pokyčiai

Keyword : timber, compression, bending, fire action, charring, standard fire curve, fire resistance, strength variation, bearing capacity

How to Cite
Šauciuvnas, G., Šapalas, A., & Griškevicius, M. (2011). Bearing capacity of axially loaded timber members – estimation under uneven fire action / Medinių centriškai gniuždomų elementų, netolygiai veikiamų ugnies laikomosios galios, skaičiavimas. Journal of Civil Engineering and Management, 17(4), 581-589. https://doi.org/10.3846/13923730.2011.625655
Published in Issue
Dec 21, 2011
Abstract Views
219
PDF Downloads
128
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.