Share:


Risk assessment of construction projects

    Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Zenonas Turskis Affiliation
    ; Jolanta Tamošaitienė Affiliation

Abstract

The paper presents risk assessment of construction projects. The assessment is based on the multi‐attribute decision‐making methods. The risk evaluation attributes are selected taking into consideration the interests and goals of the stakeholders as well as factors that have influence on the construction process efficiency and real estate value. Ranking of objects and determination of their optimality are determined by applying TOPSIS grey and COPRAS‐G methods with attributes values determined at intervals. A background and a description of the proposed model are provided and key findings of the analysis are presented.Santrauka

Straipsnyje vertinama statybos projektu rizika. Vertinimas pagristas ivairiais daugiatikslio vertinimo metodais. Rizikos vertinimo rodikliai atrenkami, atsižvelgiant i suinteresuotu šaliu interesus, tikslus ir veiksnius, kurie turi itakos statybos proceso efektyvumui ir nekilnojamojo turto vertes didinimui. Projektai surikiuoti pagal naudinguma, nustatyti santykiniai ju optimalumo dydžiai. Uždavinio modeliui aprašyti ir jam išspresti taikomi TOPSIS grey ir COPRAS‐G metodai. Projektu savybes aprašomos efektyvumo rodikliu reikšmemis, apibrežiamomis intervaluose. Straipsnyje aprašomas taikomas modelis, atlikta uždavinio analize ir pateikiamos trumpos išvados.


First Published Online: 14 Oct 2010
Reikšminiai žodžiai: sprendimu priemimasstatybarizikaivertinimasrodikliaiTOPSIS greyCOPRAS‐Grangavimas

Keyword : decision-making, construction, project, risk, assessment, multi-attribute, TOPSIS grey, COPRAS-G

How to Cite
Zavadskas, E. K., Turskis, Z., & Tamošaitienė, J. (2010). Risk assessment of construction projects. Journal of Civil Engineering and Management, 16(1), 33-46. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.03
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
994
PDF Downloads
634