Share:


Influence of quality performance on clients’ patronage of indigenous and expatriate construction contractors in Nigeria

AbstractContractors operating in Nigeria are classified as either indigenous or expatriates. The latter is often giving preference over the former in the award of contracts and stakeholders consider this practice unhealthy for growth and development. This study evaluates the influence of the quality performance of the two categories of contractors on their patronage. The objectives are to determine the level and difference in the patronage and quality performance of indigenous and expatriate contractors and the correlation between clients’ assessment of the quality performance and patronage of indigenous and expatriate contractors in the Nigerian construction industry. To achieve these objectives, a field survey involving a sample of 43 clients selected from the population of organised clients in Nigeria was conducted. Structured questionnaires were used to collect data. The data collected were analysed to determine the ranking and test of difference in clients’ patronage and clients’ assessment of quality performance between the two categories of contractors using mean and t‐test respectively. The correlation between patronage and quality performance was analysed using Spearman correlation test. The study established that expatriate contractors are being giving preference in the award of contracts. It also established that clients perceive the quality performance of expatriate contractors to be better than that of indigenous contractors and attributed the preference in patronage to this difference. It suggested that indigenous contractors should embark on measures that will improve their quality performance in order to stop the preference for expatriate contractors.Santrauka

Nigerijoje dirbantys rangovai klasifikuojami i vietinius ir emigravusius. Sudarant sutartis pastariesiems paprastai suteikiama pirmenybe. Tačiau laikoma, kad tokia praktika nera palanki augimui ir pletrai. Šiame tyrime vertinama abieju kategoriju rangovu darbo kokybes itaka klientams. Tikslas ‐ nustatyti vietiniu ir emigravusiu rangovu darbo kokybes lygi, kokybes skirtumus bei koreliacija tarp klientu ivertintos vietiniu ir emigravusiu rangovu, dirbančiu Nigerijos statybos pramoneje, kokybes. Šiam tikslui pasiekti atliktas tyrimas, apimantis 43 klientus, atrinktus iš Nigerijos klientu aibes. Duomenims rinkti naudoti klausimynai. Surinkti duomenys buvo analizuoti naudojant vidurkio ir t testo metodus, norint nustatyti reitingus bei patikrinti kokybes skirtumus tarp dvieju kategoriju rangovu. Koreliacija analizuota taikant Spir‐meno koreliacijos testa. Tyrimo metu nustatyta, kad konkursu metu pirmenybM suteikiama emigravusiems rangovams. Taip pat nustatyta klientus pastebint, jog emigravusiu rangovu darbo kokybe yra geresne nei vietiniu rangovu. Siūloma, kad vietiniai rangovai turetu atsižvelgti ityrimo rezultatus, ir tai galetu padeti gerinti ju darbu kokybe bei sumažinti emi‐gravusiu rangovu pranašuma.


Published Published Online: 14 Oct 2010
Reikšminiai žodžiai: emigrave rangovaiklientūravietiniai rangovaidarbo kokybes ivykdymas

Keyword : expatriate contractors, clients’ patronage, indigenous contractors and quality performance

How to Cite
Idoro, G. I. (2010). Influence of quality performance on clients’ patronage of indigenous and expatriate construction contractors in Nigeria. Journal of Civil Engineering and Management, 16(1), 65-73. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.06
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
210
PDF Downloads
123