Share:


Saosys toolbox as Matlab implementation in the elastic‐plastic analysis and optimal design of steel frame structures

    Valentinas Jankovski Affiliation
    ; Juozas Atkočiūnas Affiliation

Abstract

The improved mathematical model of steel frame structures’ design is created. The loading is simple, and plastic strains are evaluated. Energy principles of deformable body mechanics and mathematical programming theory are employed. Equilibrium finite elements with interpolation functions of internal forces are used for discretization. The elements are designed using HE, IPE, RHS steel profile assortments and considering dispersion of geometrical characteristics of profile assortment sets. Optimal design of steel structures is realized by using the experimental tool system JWM SAOSYS Toolbox v0.42, which was created by the authors in MATLAB environment. SAOSYS architecture operates with object‐oriented finite elements pseudo‐polymorphously. The possibilities of this system are demonstrated by considering a numerical example of optimal design of industrial building frame with strength and stiffness constraints. The assumption of small displacements is adopted for computations.


Santrauka


Pasitelkus deformuojamo kūno mechanikos energinius principus ir matematinio programavimo teorija, sudarytas minimalaus tūrio strypiniu plieniniu konstrukciju, patyrusiu ir plastines deformacijas, projektavimo nuo vienkartes apkrovos uždavinio patobulintas matematinis modelis. Diskretizacijai naudojami pusiausvirieji baigtiniai elementai su iražu interpo‐liavimo funkcijomis. Elementai projektuojami iš sortimentiniu HE, IPE, RHS plieniniu profiliuočiu, atsižvelgiant i profi‐liuočiu aibiu geometriniu charakteristiku sklaida sortimentuose. Optimalus plieniniu konstrukciju projektavimas realizuojamas autoriu MATLAB aplinkoje sukurta eksperimentine sistema JWM SAOSYS Toolbox v0.42. SAOSYS architektūra pseudopolimorfiškai operuoja objektiškai orientuotais baigtiniais elementais. Sistemos SAOSYS galimybes atskleidžiamos pramoninio pastato remo optimalaus projektavimo su stiprumo ir standumo apribojimais pavyzdžiu. Skaičiuota atsižvelgus i mažu poslinkiu prielaidas.


Published Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: optimalus projektavimas, ekstreminiai energiniai principai, matematinis programavimas, plienines konstrukcijos, baigtiniu elementu metodas, objektiškai orientuotas programavimas,  MATLAB

Keyword : optimal design, energy principle, mathematical programming, steel structures, finite element method, objectoriented programming, MATLAB

How to Cite
Jankovski, V., & Atkočiūnas, J. (2010). Saosys toolbox as Matlab implementation in the elastic‐plastic analysis and optimal design of steel frame structures. Journal of Civil Engineering and Management, 16(1), 103-121. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.10
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
145
PDF Downloads
138