Share:


Evaluation of PFWD as potential quality control tool of pavement layers

    Amir Kavussi Affiliation
    ; Shahaboddin Yasrobi Affiliation

AbstractPortable Falling Weight Deflectometer (PFWD) that can be considered as simple equipment is mainly used to measure elastic moduli of pavement unbound layers. This paper evaluates the potential use of PFWD to reliably measure the elastic modulus of pavement layers. To achieve this, PFWD tests were conducted on highway sections selected from different projects in Tehran. The California Bearing Ratio (CBR) laboratory tests were also conducted on samples collected during field tests. PFWD testing parameters were varied while performing the field testing. These included drop weight, drop height, plate diameter and position of additional geophones. In addition, PFWD moduli were compared with those obtained from performing FWD testing on the same site. It was found that drop mass and loading plate size affect PFWD modulus significantly. In addition, the results indicated that good correlation exist between PFWD moduli and FWD and CBR results.Santrauka

Nešiojamasis krintančio svorio deflektometras PFWD (angl. portable falling weight deflectometer) yra nesudetingas prietaisas, dažniausiai naudojamas kelio dangu nesurištu sluoksniu tamprumo moduliui nustatyti. Straipsnyje apžvelgta, kaip PFWD naudojamas kelio dangu sluoksniu tamprumo moduliams matuoti. Taikant PFWD išbandyti skirtinguose projektuose Teherane (Iranas) panaudoti kelio dangu skerspjūviai. Bandiniams papildomai atlikti Kalifornijos santykinio atsparumo rodiklio CBR (angl. California bearing ratio) nustatymo eksperimentiniai tyrimai. Atliekant lauko tyrimus naudoti skirtingi PFWD bandymu parametrai: krintantis svoris, kritimo aukštis, plokštes skersmuo ir papildomai išdestyti geofonai. PFWD nustatyti tamprumo moduliai palyginti su tamprumo moduliais, išmatuotais naudojant krintančio svorio deflektometra FWD (angl. falling weight deflectometer). Nustatyta, kad PFWD matavimu rezultatams didele itaka turi kritimo mase ir apkrovimo plokštes matmenys. Gauti eksperimentiniu tyrimu rezultatai parode, kad PFWD, FWD ir CBR matavimai gerai koreliuoja tarpusavyje.


Published Published Online: 24 Jun 2011
Reikšminiai žodžiai: kokybes kontroletamprumo modulisnešiojamasis krintančio svorio deflektometrasKalifornijos santykinis atsparumo rodiklis

Keyword : Quality Control, Elastic Modulus, PFWD, CBR

How to Cite
Kavussi, A., & Yasrobi, S. (2010). Evaluation of PFWD as potential quality control tool of pavement layers. Journal of Civil Engineering and Management, 16(1), 123-129. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.11
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
175
PDF Downloads
108