Share:


Design of people evacuation from rooms and buildings

    Vytautas Papinigis Affiliation
    ; Edgaras Geda Affiliation
    ; Kęstutis Lukošius Affiliation

AbstractThere is a fire hazard in many civil buildings or engineering structures. Analysis of people evacuation time from the room or building is an important part of the designing process. Nevertheless, analysis of human behaviour in fire conditions is very complicated. Various factors should be evaluated, physical and even psychical, influencing safe evacuation of people from buildings. The analytical and calculating methods created are intended for analysis of people evacuation in fire conditions. Unfortunately, use of complicated calculations for determination of people evacuation requires too many resources; therefore, their application is limited. The calculation method for people evacuation presented in this paper is based on dependencies of the physical characteristics of people stream (density, intensity, movement speed) on people movement manner. The time required to evacuate people from people gathering room and building is determined in the numerical illustration of the method application. The article presents the comparison of simple calculation method and modeling with FDS+Evac software results of time for safe evacuation of people from rooms and buildings.Santrauka

Daugelyje civiliniu pastatu ar inžineriniu statiniu kyla gaisro rizikos pavojus. Žmoniu evakuacijos laiko iš patalpos ar statinio analize yra svarbi projektavimo dalis. Tačiau žmoniu elgsenos gaisro salygomis analize yra labai sudetinga. Ivairūs fizikiniai ir netgi psichologiniai veiksniai, darantys itaka saugiai žmoniu evakuacijai iš statiniu, turi būti ivertinti. Išrasti analitiniai ir skaičiuojamieji metodai, skirti žmoniu evakuacijai gaisro salygomis analizuoti. Deja, sudetingu skaičiavimu metodu taikymas žmoniu evakuacijai nustatyti reikalauja pernelyg daug ištekliu, todel ju taikymas yra ribotas. Šiame straipsnyje pateikiamas žmoniu evakuacijos skaičiavimo metodas, paremtas fizikinemis žmoniu srauto charakteristikomis (tankiu, intensyvumu, judejimo greičiu), priklausomai nuo žmoniu judejimo būdo. Palyginti aprašyto ir sudetingojo žmoniu evakuacijos skaičiavimo metodu, naudojant FDS+Evac programine iranga, rezultatai.


Published Published Online: 24 Jun 2011
Reikšminiai žodžiai: žmoniu evakuacijasaugaevakuacijos laikasFDS+Evac

Keyword : people evacuation, safety, evacuation time, FDS Evac

How to Cite
Papinigis, V., Geda, E., & Lukošius, K. (2010). Design of people evacuation from rooms and buildings. Journal of Civil Engineering and Management, 16(1), 131-139. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.12
Published in Issue
Mar 31, 2010
Abstract Views
175
PDF Downloads
122