Share:


Slender thin‐walled box columns subjected to compression and bending

    Luka Pavlovčič Affiliation
    ; Bernadette Froschmeier Affiliation
    ; Ulrike Kuhlmann Affiliation
    ; Darko Beg Affiliation

AbstractThis paper deals with tests on slender thin‐walled box columns, susceptible to instability of both types: to global Euler buckling as well as to local buckling of steel plates. Eight full‐scale tests were carried out with different global slenderness of welded and cold‐formed columns subjected to centric and eccentric compression. For the purpose of profound numerical simulations of tests, material properties were also tested, and the initial column geometry and residual stresses were carefully measured. The results of FEA simulations show good agreement with the test results. On verified numerical model the influence of different initial imperfections was studied.Santrauka

Straipsnyje nagrinejami liaunuju dežinio skerspjūvio kolonu, jautriu abieju tipu nepastovumui ‐ bendrajam klupumui pa‐gal Euleri ir plieniniu plokšteliu vietiniam klupumui, eksperimentai. Buvo atlikti aštuoni centriškai ir ekscentriškai gniuždomu virintinio ir šaltai lankstyto skerspjūvio ivairaus liaunio kolonu natūriniai bandymai. Siekiant nuodugniai atlikti skaitini bandymu modeliavima, taip pat bandymu nustatytos mechanines plieno savybes ir kruopščiai išmatuoti visi pradiniai geometriniai nuokrypiai ir liekamieji itempiai. Skaitinio modeliavimo baigtiniu elementu metodu ir natūriniu bandymu rezultatai nedaug skiriasi. Tikrinamuoju skaitiniu modeliu buvo nagrinetas ivairiu pradiniu geometriniu netikslumu poveikis.


First Published Online: 24 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: liaunosios kolonos, dežiniai skerspjūviai, šaltai lankstyti profiliuočiai, pastovumas, klupumas, bandymai, baigtiniu elementu metodas, skaitinis modeliavimas, pradiniai nuokrypiai, liekamieji itempiai


Keyword : slender columns, box profiles, cold-formed sections, stability, buckling, tests, FEA, numerical simulations, initial imperfections, residual stresses

How to Cite
Pavlovčič, L., Froschmeier, B., Kuhlmann, U., & Beg, D. (2010). Slender thin‐walled box columns subjected to compression and bending. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 179-188. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.19
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
105
PDF Downloads
86