Share:


The quasi‐ductile resistance of compressed spun concrete beam‐columns

    Romualdas Kliukas Affiliation
    ; Antanas Kudzys Affiliation
    ; Romualdas Vadlūga Affiliation

AbstractThe expediency of reinforcing precast spun concrete members of annular cross sections reinforced by high‐strength steel bars is discussed. Test materials, mechanical properties, production and testing procedures of plain and rein‐forced spun concrete specimens are presented. The quasi‐ductile strength and strain features of concentrically and eccentrically loaded specimens are considered. The modelling of a bearing capacity of beam‐columns of annular cross sections is based on the concepts of bending with a concentrical force and compression with a bending moment. The comparison of modelling and test data of spun concrete beam‐columns is analysed.Santrauka

Aptariamas didžiastipriais plieniniais strypais armuotu gamykliniu žiedinio skerspjūvio elementu iš centrifuguotojo betono tinkamumas. Pateiktos grynojo ir armuotojo centrifuguotojo betono bandiniu medžiagos, mechanines savybes, gamybos ir bandymo tvarka. Nagrinejamos centriškai ir ekscentriškai apkrautu bandiniu tartum stamantraus stiprumo ir deformaciju ypatybes. Žiedinio skerspjūvio sijiniu kolonu laikomajai galiai modeliuoti taikomos gniuždomojo lenkimo ir lenkiamojo gniuždymo sampratos. Analizuojami sijiniu kolonu iš centrifuguotojo betono modeliavimo ir bandymo duomenys.


First Published Online: 24 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: centrifuguotasis betonas, didžiastipris plienas, žiedinio skerspjūvio elementai, ekscentrinis apkrovimas, gniuždymo bandymas


Keyword : spun concrete, high-strength steel, tubular members, eccentric loading, compression test

How to Cite
Kliukas, R., Kudzys, A., & Vadlūga, R. (2010). The quasi‐ductile resistance of compressed spun concrete beam‐columns. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 189-196. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.20
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
108
PDF Downloads
90