Share:


Integrated load optimization of elastic‐plastic axisymmetric plates at shakedown

    Artūras Venskus Affiliation
    ; Stanislovas Kalanta Affiliation
    ; Juozas Atkočiūnas Affiliation
    ; Tomas Ulitinas Affiliation

AbstractAn elastic‐plastic axisymmetric steel bending plate subjected to a repeated variable load (RVL) is considered. The solution to the load optimization problem at shakedown is complicated because the stress‐strain state of the dissipative systems (e.g. the plate plastic deforming) depends on their loading history. A new algorithm for the load optimization problem combining von Mises and Tresca yield criterion based on the Rosen project gradient method is proposed. The optimization results are obtained by integrating the existing software and that created by the authors.Santrauka

Nagrinejama tampriai plastine simetrine lenkiama plokšte, veikiama kintamosios kartotines apkrovos. Prisitaikančiu konstrukciju itempiu ir deformaciju būvis priklauso nuo apkrovimo istorijos. Plokštes apkrovos optimizavimo uždavinio matematiniame modelyje naudojamos stiprumo ir standumo salygos. I apkrovimo istorija atsižvelgiama, pasitelkiant ekst‐remines iražu ir ilinkius ribojančias ju normines reikšmes. Remiantis Rozeno projektuojamuju gradientu metodu sukurtas naujas apkrovos optimizavimo algoritmas, derinantis Mizeso ir Treska takumo salygas. Skaitinio pavyzdžio rezultatai gauti originalia autoriu kompiuterine programa.
Reikšminiai žodžiai: prisitaikymasekstreminiai energetiniai principaitampriai plastine plokšteMizeso ir Treska takumo salygosmatematinis programavimas

Keyword : elastic-plastic plates, shakedown, energy principle, Mises and Tresca yield criterion, mathematical programming

How to Cite
Venskus, A., Kalanta, S., Atkočiūnas, J., & Ulitinas, T. (2010). Integrated load optimization of elastic‐plastic axisymmetric plates at shakedown. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 203-208. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.22
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
104
PDF Downloads
73