Share:


Buckling of slender composite concrete‐filled steel columns

Abstract

The paper presents the analysis of the experimental data of 1817 on concrete‐filled steel tubes ‐ CFSTs. These results are compared with the predicted results of the load‐bearing capacity of calculations of slender elements according to the methods suggested by Eurocode 4. The following types of tested CFSTs were analysed: circular and rectangular hollow section stub and long columns fully filled with concrete, which were with or without applied moments at the ends of specimen. During the results obtained in the result of the tests on the load bearing capacity for circular concrete‐filled steel tubular columns correspond with the calculated values based on methods presented by Eurocode 4. The experimental values of load bearing capacity for members of concrete‐filled rectangular hollow sections agree very well with the theoretical values where the concrete cylinder strength is below 75 N/mm2. The analysis demonstrated that preloading of concrete‐filled hollow section members does not influence the load bearing capacity.


This paper also presents the examination of stress state distribution for concrete‐filled hollow section members, influence of concrete preloading and of longitudinal stress strain curves.


Santrauka


Straipsnyje aptariami 1817 betonšerdžiu plieniniu vamzdiniu strypu eksperimentiniai duomenys. Šie duomenys lyginami su rezultatais, gautais remiantis Eurocode 4 pateiktais kompozitiniu elementu laikomosios galios nustatymo metodais. Analizuojami tokie betonšerdžiu plieniniu strypu bandiniu tipai: pilnavidures trumpos arba liaunos apskritojo ir stačiakampio skerspjūvio vamzdines betonšerdes plienines kolonos su ju galuose veikiančiu lenkiamuoju momentu arba be jo. Apskritojo skerspjūvio betonšerdžiu kolonu bandymu metu gautieji laikomosios galios rezultatai atitinka remiantis Eurocode 4 pateiktais metodais apskaičiuotasias ju reikšmes. Stačiakampio skerspjūvio betonšerdžiu elementu laikomosios galios bandymais rastosios reikšmes labai gerai atitinka teorines reikšmes, kai šerdies betono ritininis stipris nesiekia 75 N/mm2. Analizuojant nustatyta, kad išankstinis betonšerdžiu elementu apkrovimas neturi beveik jokio poveikio elementu laikomajai galiai. Šiame straipsnyje taip pat nagrinejamas betonšerdžiu elementu itempiu būviu pasiskirstymas, betono apspaudimo poveikis bei išilginiu deformaciju ir itempiu kreives.


First Published Online: 24 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: kompozitines konstrukcijosbetonšerdes plienines vamzdines kolonosEurocode 4skaičiavimaslyginimasliaunumasklupumaslaikomoji galiabandymo rezultatai

Keyword : concrete-filled steel columns, buckling, slenderness, load-bearing capacity, Eurocode 4, analysis, comparison, test results

How to Cite
Goode, C. D., Kuranovas, A., & Kvedaras, A. K. (2010). Buckling of slender composite concrete‐filled steel columns. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 230-236. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.26
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
139
PDF Downloads
224