Share:


Examination of worker‐location measurement methods as a research tool for automated labor control

    Ronie Navon Affiliation
    ; Eytan Goldschmidt Affiliation

Abstract

Automatic labor performance measurement is a challenging area of research. Little work has been done in this area due to its complexity and the absence of adequate research tools. The authors used the approach of indirect parameters to automate the performance measurement. In this approach, the location of the worker is measured as a function of time and special algorithms convert these data into labor inputs, or productivity. Research in this area requires a reliable method, or tool, for workers location measurement ‐ such a tool does not exist. Three methods of location measurement are examined in this paper as research tools for automated labor control: (1) manual simulation of location measurement, (2) GPS, and (3) video photography. The first two methods were found to be subjective, inaccurate and unreliable. The third was found to be suitable for the purpose of the present research. This method uses a classical time‐lapse technique, together with a video‐based method developed in the present research.


Santrauka


Automatizuotas darbu atlikimo ivertinimas yra aktuali tyrimu sritis. Šioje srityje nera atlikta daug tyrimu del jos sudetingumo ir tinkamu tyrimo priemoniu stokos. Ivertinimui automatizuoti autoriai taike netiesioginiu rodikliu būda. Šiame tyrime darbininko buvimo vieta matuojama kaip laiko funkcija ir naudojant specialius algoritmus šie duomenys konvertuojami i darbo ivesties duomenis, t. y. darbo našuma. Šio pobūdžio tyrimams reikia patikimo metodo ar priemones darbininku buvimo vietai nustatyti. Tačiau tokios priemones nera. Šiame tyrime nagrinejami trys vietos nustatymo metodai kaip automatizuotos darbo jegos kontroles priemones: 1) buvimo vietos nustatymo modeliavimas rankiniu būdu; 2) GPS; 3) fotografavimas. Pirmieji du metodai pasirode subjektyvūs, netikslūs ir nepatikimi. Nustatyta, kad trečiasis metodas tinkamas atliekamo tyrimo tikslui. Taikomas klasikinis chronometravimo būdas kartu su vaizdo irašymo metodika, parengta šio tyrimo metu.


First Published Online: 24 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: automatizacija, kontroles metodai, duomenų rinkimas, tyrimo priemones

Keyword : automation, control methods, research tools

How to Cite
Navon, R., & Goldschmidt, E. (2010). Examination of worker‐location measurement methods as a research tool for automated labor control. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 249-256. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.29
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
110
PDF Downloads
77