Share:


Multiple criteria assessment of alternatives for built and human environment renovation

    Laura Tupenaite Affiliation
    ; Edmundas Kazimieras Zavadskas Affiliation
    ; Arturas Kaklauskas Affiliation
    ; Zenonas Turskis Affiliation
    ; Mark Seniut Affiliation

Abstract

The built environment is not constructed in empty space. It refers to human ‐ made spaces they live and work in and which are affected by various micro, meso and macro level factors. For this purpose, renovation decisions must be considered avoiding a narrow approach to the single projects of building renovation. Renovation of the built and human environment must be considered instead and the holistic approach used. From this perspective, decision‐making problems of renovation often involve a complex decision making process in which multiple requirements and conditions have to be taken into consideration simultaneously. This paper describes the concept of the integrated analysis of built and human environment renovation as a whole as well as presents the multiple criteria assessment of alternatives of the Bulgarian cultural heritage renovation projects. The widely known multiple criteria assessment methods SAW, TOPSIS and COPRAS and the newly developed method ARAS were used for this purpose. As a result the best project for granting was selected.


Santrauka


Gyvenamoji aplinka sukurta žmoniu ir skirta ju poreikiams tenkinti, ja veikia daugybe makro‐, mezo‐ ir mikroaplinkos veiksniu. Kadangi gyvenamoji aplinka yra kompleksiška, jos atnaujinimo sprendimai turi būti priimami vengiant pernelyg siauro požiūrio, nagrinejant tik pavieniu pastatu atnaujinimo projektus. Atnaujinimo sprendimai turetu būti priimami ir projektai igyvendinami taikant holistini požiūri. Šiuo požiūriu atnaujinimo sprendimai yra sudetingi, juos priimant būtina atsižvelgti i daugeli salygu ir reikalavimu. Šiame straipsnyje gyvenamosios aplinkos atnaujinimas nagrinejamas kaip visuma, pateikiamas autoriu sukurtas integruotas gyvenamosios aplinkos atnaujinimo analizes modelis, atliekama Bulgarijos kultūros paveldo atnaujinimo projektu daugiakriterine analize taikant gerai žinomus daugiakriterinio vertinimo metodus SAW, TOPSIS ir COPRAS bei naujai sukurta metoda ARAS. Atlikus tyrima išrenkamas geriausias atnaujinimo projektas, kuriam gali būti suteiktas finansavimas.


First Published Online: 24 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: gyvenamosios aplinkos atnaujinimas, modelis, hierarchine kriterijų sistema, daugiakriterinis vertinimas, geriausia alternatyva

Keyword : built and human environment renovation, model, hierarchically structured system of criteria, multiple criteria assessment, best alternative

How to Cite
Tupenaite, L., Zavadskas, E. , K., Kaklauskas, A., Turskis, Z., & Seniut, M. (2010). Multiple criteria assessment of alternatives for built and human environment renovation. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 257-266. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.30
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
127
PDF Downloads
81