Share:


Selection model of representative items for the subcontractors’ cost index in multi‐family housing projects

    Sung-Chul Park Affiliation
    ; TaeHoon Hong Affiliation
    ; Kyo-Jin Koo Affiliation
    ; Chang-Taek Hyun Affiliation

Abstract

Price index has played an important role in measuring the past performance of an industry, which it does by tracking the cost of the items used in the industry. It is the most widely used industry performance indicator because a small number of representative items covers a wide range of costs. The construction industry consists of various facility types that can be organized into many subcontractors’ works. Unfortunately, the existing cost indexes have difficulty monitoring the fluctuation of the subcontractors’ costs since they select representative items in macro‐scale terms, such as the type of construction or facility. Therefore, this study was conducted to develop a selection model that can select the effective representative items included in the subcontractors’ costs. To determine the characteristics of the subcontractors’ costs, the curve estimation function of SPSS® 12.0 for Windows was applied to the priced bills of quantities of 30 multi‐family housing projects. The results of the analysis show that the relationship between the coverage ratio and the percentage of the number of representative items follows Pareto's principle. Based on this, a selection model of representative items was developed, using the tangent function. The case study that was conducted to verify the usability of the model revealed that the proposed model can efficiently select the effective representative items from the cost items of each subcontractor's work included in multi‐family housing projects.


Santrauka


Kainos rodiklis yra labai svarbus analizuojant igyvendintus projektus ir yra tiriamas naudojamu tipiniu produktu pramoneje. Tai plačiai naudojamas pramones veiklos rodiklis, tačiau nedaugeliui tipiniu produktu būdingas platus kainu diapazonas. Statybos pramone apima ivairias paslaugu rūšis, kuriu daugeli teikia subrangovai. Deja, esami kainos rodiklio subrangovu išlaidu svyravimai sunkiai kontroliuojami, nes tipiniai produktai, tokie kaip statybos būdas ar gebejimai, atrenkami makroskales požiūriu. Todel šis tyrimas buvo atliktas siekiant sukurti atrankos modeli, pagal kuri būtu galima pasirinkti naudingiausia tipini produkta ir ivertinti subrangovu išlaidas. Subrangovu sanaudu charakteristikoms nustatyti taikyti kreives funkcijos skaičiavimai SPSS® 12.0 Windows, naudoti 30 daugiabučiu namu projektu ikainojimo dokumen‐tai. Tyrimu rezultatai rodo, kad santykis tarp apimčiu koeficiento ir tipiniu produktu procento pagristas Pareto principu. Juo remiantis buvo sukurtas tipiniu produktu atrankos modelis, taikant tangento funkcija. Atvejo tyrimas, atliktas siekiant patikrinti modelio naudojima, atskleide, kad numatomas atrankos modelis gali racionaliai parinkti kiekvieno subrangovo darbus pagal naudingiausius tipinius elementus, kurie itraukti i daugiabučiu namuprojektus.


First Published Online: 24 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: gyvenamuju namu statybos projektaitipiniai produktaiatrankos modeliskainos rodiklissubrangovu išlaidostangento funkcijasanaudu rodiklis

Keyword : housing projects, representative items, selection model, price indexes, subcontractors’ costs, tangent function, cost index

How to Cite
Park, S.-C., Hong, T., Koo, K.-J., & Hyun, C.-T. (2010). Selection model of representative items for the subcontractors’ cost index in multi‐family housing projects. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 278-286. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.32
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
120
PDF Downloads
90