Share:


The effect of the Fourier number on calculation of an unsteady heat transfer of building walls

    Darius Pupeikis Affiliation
    ; Vytautas Stankevičius Affiliation
    ; Arūnas Burlingis Affiliation

Abstract

When the temperature changes in any side of construction, the heat flow diffusing through construction also changes and it is varying until the stabilized steady state conditions is reached. In real terms, the heat exchange process in buildings is an unsteady state, consequently varying in time. Volatility of the heat exchange process is influenced by oscillating external temperature, internal heat gains, solar radiation and other factors that affect the heat balance of building. While calculating unsteady heat exchanges, it is important to divide the material into the right number of conditional layers. A conditional layer is material's thickness, in which an assumed process of steady heat transfer takes place. The time step is the second parameter which affects the accuracy of calculation of unsteady heat transfer. This parameter defines time during which temperature diffuses step by step through the conditional layer. Thermal diffusivity is the last parameter, which defines the equalization speed of the temperature in conditional layer. A combination of all these parameters is expressed as the Fourier number.


Our research has showed that it's rational to divide layers of enclosure into equal thermal diffusions. Also, the cooling (heating) speed and the acceleration values of conditional layers significantly affect the accuracy of calculation.


Santrauka


Pasikeitus temperatūrai bet kurioje atitvaros pusese, pasikeičia ir šilumos srautas, sklindantis per atitvara, kuris kinta tol, kol tampa nuolatinis (stacionarus), atsiranda šilumine pusiausvyra. Realiomis salygomis šilumos mainai pastatuose vyksta nestacionarios būkles, t. y. kinta laiko atžvilgiu. Šiluminiu mainu procesu nepastovumas atsiranda svyruojant lauko oro temperatūrai, išsiskiriant šilumos pritekejimams pastate, veikiant saules spinduliuotei ar kitiems veiksniams, kurie daro itaka šiluminiam visapastato balansui. Skaičiuojant nestacionariuosius šilumos mainus, svarbu tinkamai sudalinti medžiaga reikiamu sluoksneliu skaičiumi. Sluoksnelis ‐ tai medžiagos storis, kuriame menamai vyksta stacionarus šilumos perdavimas. Laiko žingsnis, kuriuo temperatūra šuoliuoja per sluoksnelius, ir temperatūrinis laidis, kuris išreiškia temperatūros suvienodejimo sparta, tai dar du parametrai, darantys poveiki skaičiavimo tikslumui. Visu šiu parametru derinys išreiškiamas Furje kriterijumi.


Atlikti tyrimai parode, kad sluoksnelius racionalu sudalinti vienodomis temperatūrinemis pralaidomis, o sluoksneliu aušimo (šilimo) greičio ir pagreičio vertes daro svaria itaka skaičiavimo tikslumui.


First Published Online: 24 Jun 2011


Reikšminiai žodžiai: nestacionarus šilumos perdavimasFurje kriterijusaušimo (šilimo) greitisaušimo (šilimo) pagreitissalyginis sluoksnio storistemperatūrine pralaidakaršta deže

Keyword : unsteady heat transfer, Fourier number, cooling (heating) speed, cooling (heating) acceleration, conditional layer, thermal diffusion, Hot box

How to Cite
Pupeikis, D., Stankevičius, V., & Burlingis, A. (2010). The effect of the Fourier number on calculation of an unsteady heat transfer of building walls. Journal of Civil Engineering and Management, 16(2), 298-305. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.34
Published in Issue
Jun 30, 2010
Abstract Views
201
PDF Downloads
130