Share:


Research on load capacity of concrete filled columns with battened steel sections

    Elzbieta Szmigiera Affiliation
    ; Wojciech Zoltowski Affiliation
    ; Miroslaw Siennicki Affiliation

Abstract

The paper presents experimental and numerical results for selected built‐up steel columns filled with concrete. The laboratory tests were accompanied by numerical analysis carried out using general purpose, finite element program ABAQUS. Based on heretofore research presented in this paper, one may assumes that the application of concrete filled columns with battened steel sections is economically very profitable. For columns filled with concrete strength class C20/25 the increase of load bearing capacity was 42% and for elements filled with concrete strength class C50/60 ‐ above 100%. The application of the shorter distance between battens allowed to obtain additional increase of ultimate load (for concrete C20/25 ‐ about 8%). The numerical analysis also confirmed the increase of the load capacity for the columns. The best correlation between numerical and experimental results was obtained for the assumed eccentricity of 1 mm. Moreover the higher rigidity of those members in relation to steel columns is not connected with significant increase of the cost. The study was conducted as a part of the research project nr 4TO7E01528, founded by the Polish Ministry of Science and Higher Education.


Santrauka


Straipsnyje pristatomi plieniniu kolonu, užpildytu dvieju tipu betonu, eksperimentiniai ir skaitiniai tyrimu rezultatai. La‐boratoriniai bandymai ir skaitine analize buvo atliekami naudojant bendrosios paskirties baigtiniu elementu programa ABAQUS. Remiantis šiame straipsnyje pateiktais tyrimo rezultatais, galima daryti prielaida, kad kolonos iš standžiu plieniniu skerspjūviu, užpildytu betonu, yra labai ekonomiškos. Kolonos, užpildytos C20/25 betonu, laikomoji galia padidejo 42 %, o elemento, užpildyto C50/60, ‐ daugiau negu 100 %. Kai atstumas tarp sutvirtintu vietu trumpesnis, galima padidinti didžiausiaja apkrova (naudojant betono klase C20/25 ‐ apie 8 %). Skaitine analize patvirtino padidejusia kolonu laikomaja galia. Geriausia koreliacija tarp eksperimentiniu ir skaitiniu rezultatu buvo gauta esant tariamam 1 mm ekscentricitetui. Be to, didesnis šiu elementu standumas, palyginti su plieninemis kolonomis, nera susijes su išlaidu padidejimu. Šis mokslinis tyrimas buvo mokslinio projekto Nr. 4TO7E01528, kuri inicijavo Lenkijos studiju ir aukštojo mokslo ministerija, dalis.


First Published Online: 10 Feb 2011


Reikšminiai žodžiai: ABAQUSkolonosužpildytos betonukompozitines kolonoslaikomoji galiadvieju tipu kolonos

Keyword : ABAQUS, columns filled with concrete, composite columns, loading carrying capacity, built-up columns

How to Cite
Szmigiera, E., Zoltowski, W., & Siennicki, M. (2010). Research on load capacity of concrete filled columns with battened steel sections. Journal of Civil Engineering and Management, 16(3), 313-319. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.36
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
43
PDF Downloads
19