Share:


The use of knowledge map model in construction industry

    H. Ping Tserng Affiliation
    ; Samuel Yen-Liang Yin Affiliation
    ; Meng-Hsueh Lee Affiliation

Abstract

The construction industry consists of many unstructured documents, which accumulate a large volume of tacit knowledge. In the general domain, a Knowledge Map can illustrate connections of knowledge and transfer tacit knowledge to explicit knowledge, but this is unsuitable on specific domain such as construction industry. This research generalized existing mapping rules to be applied to general and specific domain; and presented a novel and practical model for building knowledge map, named Knowledge Map Model (KMM). This model comprised of five procedures, including identifying problems, discussing with experts and users, establishing the classification structure, establishing the document base, and deciding the display model. Furthermore, this research establishes Knowledge Map Model System (KMMS) as a major tool to improve the knowledge map reused and shared among the practical process. Finally, this re‐search validated the KMM in a real project of bridge maintenance.


Santrauka


Statybos pramoneje taikoma daug nestruktūrizuotu dokumentu, kuriuose sukaupti tiksliai neišreikšti, numanomi duome‐nys. Bendruoju atveju žiniu žemelapis gali parodyti žiniu tarpusavio ryšius ir transformuoti numanomas žinias i tikslias žinias, tačiau tai netinka specifinems sritims, tokioms kaip statyba. Šis mokslinis tyrimas apibendrino esamas žiniu žeme‐lapiu sudarymo taisykles, kurios galetu būti taikomos bendrosioms ir specifinems sritims, ir pristate nauja, praktini žiniu žemelapio sudarymo modeli, pavadinta KMM (Knowledge Map Model). Modeli sudaro penkios procedūros: problemu identifikavimo, aptarimo su ekspertais ir vartotojais, klasifikavimo struktūros nustatymo, dokumento formos nustatymo ir sprendimo del vaizdinio parinkimo. Be to, šiais moksliniais tyrimais nustatyta, kad žiniu žemelapio modelio sistema (KMMS) yra svarbi priemone, padedanti pritaikyti žiniu žemelapio naudojima praktiniams tikslams. Galiausiai šis tyrimas pagrinde KMM taikyma vykdant realu tilto eksploatacijos projekta.


First Published Online: 10 Feb 2011


Reikšminiai žodžiai: žiniu žemelapisstatybos pramoneinformacines technologijos

Keyword : knowledge map, construction industry, information technology

How to Cite
Tserng, H. P., Yin, S., & Lee, M.-H. (2010). The use of knowledge map model in construction industry. Journal of Civil Engineering and Management, 16(3), 332-344. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.38
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
63
PDF Downloads
42