Share:


Simulation based complex energy assessment of office building fenestration

    Violeta Motuzienė Affiliation
    ; Egidijus Saulius Juodis Affiliation

Abstract

The number of office buildings with highly fenestrated facades is currently increasing in Lithuania and neighboring countries. Highly fenestrated facades reduce energy consumption for lighting and simultaneously increase energy consumption for heating, cooling, air conveying and may cause thermal and visual discomfort. Pursuing to reduce negative effects of the highly glazed facade, special glasses are frequently used. However, such windows usually increase demand for lighting energy. Therefore, when making early decisions about glazing the building, it is important to have a complex evaluation of energy demand related to the specific case.


The paper presents the results of analysis made using energy simulation tools. The obtained results have shown that when shading is not applied, the north is the most energy efficient orientation to glazing for an air conditioned office building in cool climate zones like Lithuania. The most energy efficient window‐to‐wall ratios (WWR) for the south, east and west oriented façade are 20%, whereas for the north it makes 20–40%. However, such WWR values do not satisfy standard requirements for day lighting.


Santrauka


Pastaraisiais metais Lietuvoje ir kaimyninese šalyse daugeja administracines paskirties pastatu, kuriu dauguma išoriniu atitvaru yra skaidrios. Didesnis istiklinimo plotas lemia mažesnius energijos poreikius apšvietimui, tačiau didina šildymo ir vesinimo sistemu energijos poreikius, sukelia šilumini bei vizualini diskomforta. Neigiamai dideliu skaidriu atitvaru itakai sumažinti naudojami tamsinti ir kitu specialiu charakteristiku stiklai, tačiau tai savo ruožtu didina energijos poreiki apšvietimui. Todel, priimant sprendimus del pastato istiklinimo, svarbu prieš tai kompleksiškai išnagrineti konkretaus sprendimo itaka pastato energijos poreikiams.


Straipsnyje pateikiama modeliuojant gautu rezultatu analize. Rezultatai parode, kad vesaus klimato šalyse, kurioms priklauso ir Lietuva, kondicionuojamu administraciniu pastatu fasadu, kai nenaudojamos apsaugos nuo saules priemones, energiškai efektyviausias istiklinimas yra i šiaures puse. Energiškai efektyviausias santykinis fasado istiklinimo plotas pietines, rytines ir vakarines orientacijos fasadams yra 20 %, o šiaurines ‐ 20–40 %. Tačiau tokie istiklinimo plotai neatitinka norminiu natūralaus apšvietimo reikalavimu.


Reikšminiai žodžiai: administracinis pastatas, istiklinimas, šildymas, vesinimas, apšvietimas, energijos poreikiai, mode‐liavimas

Keyword : office building, glazing, heating, cooling, lighting, energy demand, simulation

How to Cite
Motuzienė, V., & Juodis, E. (2010). Simulation based complex energy assessment of office building fenestration. Journal of Civil Engineering and Management, 16(3), 345-351. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.39
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
54
PDF Downloads
40