Share:


Static analysis and simplified design of suspension bridges having various rigidity of cables

    Tatjana Grigorjeva Affiliation
    ; Algirdas Juozapaitis Affiliation
    ; Zenonas Kamaitis Affiliation

Abstract

Increased deformability can be considered as the basic disadvantage of suspension bridges. One of the ways to increase the rigidity of a suspension bridge is to transfer a part of stiffening girder rigidity to a suspension main cable. To give the suspension bridge more stable appearance, the authors propose to use the cables of varying bending stiffness. The main cables can be made of standard section shapes or have a composite section. The object of this work was to study a method for analyzing and determining the internal forces in the main cables and stiffening girder under static loading to provide recommendations for designing suspension bridges with stiffened cables. Simple formulas are presented for determining displacements, internal forces and stresses in the main cable and stiffening girder. Finite element modeling was performed. The final part of the paper discusses design procedures for such suspension systems. An example of a pedestrian suspension bridge is appended.


Santrauka


Esminis kabamuju tiltu trūkumas ‐ didelis ju deformatyvumas. Deformatyvumui sumažinti autoriai siūlo dali standumo sijos lenkiamojo standžio perduoti kabamajam lynui. Baigtinio lenkiamojo standumo lynai gali būti daromi iš standartiniu valcuotuju profiliuočiu arba sudetinio skerspjūvio. Šio darbo tikslas ‐ pateikti supaprastinta metodika kabamojo tilto standaus lyno ir standumo sijos elgsenos analizei atlikti bei rekomendacijas tokiems statiškai apkrautiems tiltams projektuoti. Pateiktos paprastos formules lyno ir sijos poslinkiams, iražoms ir itempiams apskaičiuoti. Atliktas kabamosios tilto siste‐mos modeliavimas baigtiniais elementais. Aptartos tokiu kabamuju tiltu projektavimo procedūros. Pateiktas pesčiuju via‐duko kabamuju konstrukciju projektavimo pavyzdys.


Reikšminiai žodžiai: kabamieji tiltaistandūs lynaiposlinkiaiiražosBE modeliavimas, projektavimas, pesčiuju viadukas

Keyword : suspension bridges, rigid cables, displacements, internal forces, FE modeling, design procedures, example of footbridge

How to Cite
Grigorjeva, T., Juozapaitis, A., & Kamaitis, Z. (2010). Static analysis and simplified design of suspension bridges having various rigidity of cables. Journal of Civil Engineering and Management, 16(3), 363-371. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.41
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
78
PDF Downloads
222