Share:


Construction knowledge evaluation using expert index

    Moonseo Park Affiliation
    ; Hyun-Soo Lee Affiliation
    ; Soonseok Kwon Affiliation

Abstract

While the current global economy can be characterized by the intensification of business competitiveness, leaner organizations, the convergence of products and services, and by vast technological developments, the risks and un‐certainties inherent in such a dynamic environment make the management of organizational knowledge even more crucial. Indeed, previous theoretical and empirical‐based studies have proven that knowledge leads to organizational success. Knowledge Management (KM) has particularly gained credence, and continues to generate interest, in academic and business circles. KM is of especial interest to project‐based industries such as construction, as the effective management of knowledge is critical to the survival and continued advancement of a company. In fact, in the construction industry, the implementation of a knowledge management system (KMS) is currently being considered, and an increasing number of companies have already proposed knowledge management initiatives. However, quality of information must take precedence over quantity, especially in the developmental phases of this KMS. Therefore, how to filter and accurately evaluate quantitative and qualitative data becomes a significant challenge. Yet, thus far, only a few studies examining the improvement of knowledge evaluation have been conducted and that researches only focus on the evaluation methods. This research addresses these issues by focusing on knowledge management and evaluation and by specifically addressing how evaluate knowledge effectively. Based on the Active Knowledge Management, this study proposes a process model for effectual construction knowledge evaluation using Expert Index (EI). EI is the level of specialty workers achieve in a certain field after engaging in a knowledge activity. The proposed model will not only enable precise evaluation, but will also provide stimulating knowledge activities; thus, if practically applied, this model could enhance actual organizational success.


Santrauka


Šiuolaikinei globaliajai ekonomikai būdingas konkurencijos didejimas, organizaciju lankstumas, gaminiu ir paslaugu suartejimas bei didžiuliai technologiniai laimejimai. Ši dinamine verslo aplinka kartu susijusi su rizika ir neapibrežtumais, didinančiais organizacijos žiniu vadybos (ŽV) svarba. Ankstesni teoriniai ir empiriniai tyrimai rodo, kad šios žinios ‐ organizacijos sekmes šaltinis. Žiniu vadyba tampa vis svarbesne akademinei ir verslo aplinkai. ŽV labai domimasi pramones šakose, kuriose didele reikšme turi projektai. Statyba yra viena iš tokiu šaku, joje veiksmingas žiniu valdymas, padedantis užtikrinti imoniu išlikima ir nuolatini vystymasi, yra labai svarbus. Šiuo metu statybos pramoneje diegiamos žiniu vadybos sistemos (ŽVS) ir vis daugiau imoniu pateikia ŽV siūlymu. Būtina siekti, kad žiniu kokybe būtu labiau vertinama nei žiniu kiekis, ypač ŽVS kūrimo tarpsniu. Todel kiekybinis ir kokybinis žiniu atsijojimas tampa rimta užduotimi. Deja, iki šiol atlikta mažai tyrimu, kaip gerinti žiniu vertinima. Atliekant šiuos tyrimus demesys telkiamas tik i žiniu vertinimo metodus. Straipsnyje efektyvus žiniu vertinimas nagrinejamas ŽV metodais. Pasitelkus aktyviaja ŽV kuriamas statybos žiniu vertinimo modelis ir taikomas ekspertu rodiklis (ER). ER išreiškia specialistu, isisavinančiu specifine informacija, žiniu lygi. Siūlomas modelis leis ne tik tiksliai vertinti, bet ir skatinti žiniu gavima. Taigi, taikant ši modeli praktikoje, bus galima gerinti imones veikla.


Reikšminiai žodžiai: žiniu vadybažiniu vertinimasekspertu rodiklis

Keyword : knowledge management, knowledge evaluation, expert index

How to Cite
Park, M., Lee, H.-S., & Kwon, S. (2010). Construction knowledge evaluation using expert index. Journal of Civil Engineering and Management, 16(3), 401-411. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.46
Published in Issue
Sep 30, 2010
Abstract Views
146
PDF Downloads
81