Share:


Application of metadata modeling to dispute review report management

    Yimin Zhu Affiliation
    ; Mehmet Emre Bayraktar Affiliation
    ; Shu-Ching Chen Affiliation

Abstract

Disagreements in construction projects often result in litigation that is both time‐consuming and expensive. A dispute review board (DRB) provides a valuable and proven alternative method of dispute resolution. Currently, the Florida Department of Transportation (FDOT) stores DRB reports in portable document format (PDF) with limited search capability. Improving information retrieval of DRB documents and providing a certain level of integration of DRB reports with relevant but heterogeneous data and documents is the key to enhancing the current FDOT DRB system. This paper presents a web‐based data management framework to improve information management processes of the FDOT DRB system by providing key features such as metadata generation, an integrated review process, a simple issue description, member information management, and versatile information search. The new system not only allows DRB members and FDOT construction engineers to store and retrieve DRB reports but also provides more functionality to process those re‐ports. New functionalities include a structured search based on the metadata of DRB reports, an unstructured search using advanced computer technology, and the integration of DRB reports with other related information for analysis. This type of functionality improves the efficiency and effectiveness of the DRB system.


Santrauka


Del nesutarimu vykdant statybos projektus dažnai kyla teisminiu ginču, kurie yra brangūs ir trunka ilgai. Vertingas ir praktikoje prigijes alternatyvus ginču sprendimo metodas yra ginču nagrinejimo taryba (GNT). Šiuo metu Floridos transporto departamentas (FTD) yra sukaupes GNT ataskaitas PDF formatu su ribota paieškos galimybe. GNT dokumentu informacijos paieška ir tinkamo lygio GNT ataskaitu integravimas su reikalingais, bet heterogeniniais duomenimis yra esmine prielaida tobulinti dabartine FTD GNT sistema. Straipsnyje pristatoma internetine duomenu valdymo sistema, skirta patobulinti FTD GNT valdymo procesa remiantis šiomis esminemis savybemis: metaduomenu generavimo, integruoto peržiūros proceso, paprasto ginčo aprašymo, dalyvio informacijos valdymo, visapusiškos informacijos paieškos. Naujoji sistema ne tik leidžia FTD BNT nariams saugoti bei rasti GNT ataskaitas, bet ir sudaro galimybes funkcionaliau jas apdoroti. Naujos sistemos funkcijos apima struktūrizuota paieška GNT ataskaitu metaduomenu pagrindu, restruktūri‐zuota paieška naudojant pažangias kompiuteriu technologijas ir GNT ataskaitu integravima su kita susijusia analizuojama informacija. Šios funkcines savybes pagerina GNT sistemos efektyvuma.


First Published Online: 10 Feb 2011


Reikšminiai žodžiai: ginču sprendimassutarčiu dokumentaiinformacijos valdymasduomenu bazes

Keyword : dispute resolution, contract documentation, information management, databases

How to Cite
Zhu, Y., Bayraktar, M., & Chen, S.-C. (2010). Application of metadata modeling to dispute review report management. Journal of Civil Engineering and Management, 16(4), 491-498. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.55
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
46
PDF Downloads
24
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.