Share:


Application of key performance indicators in South‐Eastern European construction

    Mladen Radujković Affiliation
    ; Mladen Vukomanović Affiliation
    ; Ivana Burcar Dunović Affiliation

Abstract

The importance of performance based benchmarking has become a necessity in a modern construction company and presents a constant challenge for the construction industry. The aim of this paper is to elaborate significance, role and types of Key Performance Indicators (KPI) in the construction industry and show how different management perspectives perceive the indicators. A literature review was carried out in order to generate a listing of KPIs, used among academe and the industry. Afterwards, using surveys and semi‐structured interviews, the data was gathered from more than 30 South‐East European construction companies. Results were analyzed, producing a final set of 37 indicators. This study identified a low level of awareness of KPI models and performance management processes among the companies. Furthermore, the analysis showed a substantial difference in perception of KPIs among investors, consultants and contractors, which consequently led to a compiling list of KPIs. The top ten KPI's are: Quality, Cost, Number of investor interferences, Changes in project support, Time increase, Client satisfaction, Employees’ satisfaction, Innovation and learning, Time and Identification of client's interest. The paper concludes with final remarks and guidelines for the implementation of KPIs in practice.


Santrauka


Šiuolaikineje statybos imoneje efektyvumu pagristo lyginimo svarba jau yra neišvengiama, o statybu pramonei tai reiškia nuolatinius iššūkius. Šiuo darbu siekiama išnagrineti pagrindiniu statybu sektoriaus veiklos rodikliu (PVR) reikšme, vaidmeni ir rūšis bei pademonstruoti, kaip šie rodikliai vertinami remiantis skirtingais vadybos požiūriais. Apžvelgta literatūra, siekiant sudaryti akademineje aplinkoje ir pramoneje naudojamu PVR saraša. Pasitelkus apklausas ir iš dalies struktūrinius pokalbius, buvo surinkti duomenys iš daugiau kaip 30 pietryčiu Europos statybos imoniu. Išanalizavus rezultatus gautas galutinis 37 rodikliu rinkinys. Šiame tyrime nustatyta, kad imones menkai ka težino apie PVR modelius ir efektyvumo valdymo procesus. Be to, paaiškejo, kad investuotojai, konsultantai ir rangovai PVR suvokia gana skirtingai, ir del to teko sudaryti PVR saraša. Dešimt pagrindiniu PVR yra šie: kokybe, kaina, investuotojo kišimosi atveju skaičius, pasikeitusi parama projektui, nukelti terminai, kliento pasitenkinimas, darbuotoju pasitenkinimas, naujoves ir mokymasis, laikas, kliento interesu nustatymas. Darbo pabaigoje pateikiamos baigiamosios pastabos ir PVR taikymo praktikoje rekomendacijos.


Reikšminiai žodžiai: pagrindiniai veiklos rodikliaistatybu sektoriusdarbo efektyvumas, suvokimas, vadyba, požiūris

Keyword : KPI, construction industry, performance, perception, management, perspective

How to Cite
Radujković, M., Vukomanović, M., & Dunović, I. B. (2010). Application of key performance indicators in South‐Eastern European construction. Journal of Civil Engineering and Management, 16(4), 521-530. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.58
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
203
PDF Downloads
139