Share:


Non‐destructive evaluation of in‐place rehabilitated concrete pavements

Abstract

Several in‐place rehabilitation techniques have been used before placing an Asphalt Concrete (AC) overlay on Portland Cement Concrete (PCC) pavements in attempts to minimize reflection cracking. Among these techniques, “rubblization” of PCC has been recognized to be the most utilized procedure for the mitigation of reflection cracking in US. This paper presents the practices on the use of rubblization in US and discusses the performance of this technique based on field evaluation. The specifications for the rubblization procedure used by state Department of Transportation (DOT) in US were reviewed. To evaluate the performance of rubblization technique, the structural and the surface conditions of AC overlaid pavements with rubblized PCC layer are compared to those with virgin PCC layer. A series of field experiment tests were carried out on six representative AC overlaid pavements with both rubblized PCC and virgin PCC in Iowa during 2007. The field experiment tests include the Nondestructive (NDT) and destructive tests, and the distress survey. Deflection Basin Parameters (DBPs) were derived from NDT test results to characterize the structural condition of pavements. The results indicate that the rubblized PCC layer has strength comparable to that of virgin PCC layer and has better performance under that structural condition.


Santrauka


Siekiant nustatyti asfaltbetonio (AC) sluoksnio veiksminguma, mažinant plyšiu ir itrūkiu atsiradima portlandcemenčio betono (NKK) dangose, buvo taikyti keli kelio dangu rekonstrukcijos metodai. Vertinant ivairius plyšiu susidaryma mažinančius keliu rekonstrukcijos metodus, geriausiu buvo pripažintas regeneracijos metodas (PCC rubblization), taikomas JAV.


Nagrinejama mineto regeneracijos metodo taikymo patirtis JAV ir analizuojamos jo taikymo galimybes bei veiksmingumas. Ši keliu atnaujinimo metoda taiko JAV Transporto departamentas (DOT). Siekiant ivertinti nagrinejamo regeneracijos metodo veiksminguma eksploatacinemis salygomis, AC buvo padengtas pagal naujaji metoda paruoštu PCC sluoksniu, ir gauti tyrimu rezultatai palyginti su standartiškai paruošto PCC sluoksnio rezultatais. Natūriniai eksperimentiniai bandymai buvo atlikti, taikant neardomuosius (NDT) ir ardomuosius tyrimu metodus. Ilinkiai (DBPs) buvo nustatyti NDT bandymo metodais, charakterizuojančiais konstrukcines dangu salygas.


Darbo rezultatai parode, kad pagal naujaji metoda paruoštas PPC sluoksnis igijo panašu stipri kaip ir PCC sluoksnis su standartine danga, tačiau regeneruota PPC danga igijo geresniu eksploataciniu charakteristiku.


First Published Online: 10 Feb 2011


Reikšminiai žodžiai: betonasasfaltasrekonstrukcijadanganeardomieji metodairegeneracija

Keyword : concrete, asphalt, rehabilitation, pavement, nondestructive test, rubblization

How to Cite
Gopalakrishnan, K., Kim, S., & Ceylan, H. (2010). Non‐destructive evaluation of in‐place rehabilitated concrete pavements. Journal of Civil Engineering and Management, 16(4), 552-560. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.61
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
54
PDF Downloads
34