Share:


Implications on RC structure performance of model parameter sensitivity: Effect of chlorides

    Rui Miguel Ferreira Affiliation

Abstract

This paper presents a sensitivity analysis of the parameters of the model presented in the fib – Model Code for Service Life Design for corrosion initiation due to chloride penetration. In order to adequately apply probabilistic models, a basic understanding of the model and the parameters used and the impact input values for the model parameters have on the outcome is necessary. An erroneous parameter value selection has consequences that are not always appreciated. A sensitivity analysis of the main model parameters was performed by analysing the presented model outcome. The parameter's average value was varied in a range of 20% with respect to the reference average value, whereas keeping the standard deviation constant. The results of the sensitivity analysis show that the reinforcement concrete cover and the ageing exponent of the chloride migration coefficient parameters are those that most influence the outcome of the model and therefore the durability performance of the concrete structure. The least influential model parameters, contrary to what might be expected, are Ccrit and C S,Δx. Furthermore, the importance of environmental temperature on the outcome is noted. The choice of model parameter value is a critical one. Due to the uncertainty of current knowledge with regard to certain parameters caution should be exercised in the use of these models.


Santrauka


Straipsnyje pristatoma sukurta modelio parametru jautrumo analize – modelio sistema projektuoja korozijos, atsirandančios del chlorido skvarbos, atsiradimo tikimybe. Siekiant tinkamai taikyti tikimybinius modelius būtinas bazinis supratimas apie modelyje naudotu parametru ir ivesties reikšmiu parametru poveikio rezultatus. Klaidingas parametro reikšmes pasirinkimas gali lemti netinkama ivertinima. Pagrindiniu modelio parametru jautrumo analize buvo atlikta tiriant pateikto pavyzdžio rezultatus. Vidutine parametro verte buvo varijuojama 20 % atsižvelgiant i vidutine atskaitos verte ir išlaikant standartinio nuokrypio konstanta. Jautrumo analizes rezultatai rodo, kad armuotos betonines dangos ir chlorido migracijos koeficiento senejimo rodiklio parametrai yra tie, kurie gali labiausiai paveikti modelio rezultatus ir betono struktūros patvarumo charakteristikas. Mažiau itakingi modelio parametrai, priešingai nei būtu galima tiketis, yra Ccrit ir C S,Δx. Aprašyta aplinkos temperatūros itaka rezultatams. Pasirinkti modelio parametru vertes yra labai svarbu. Del dabartiniu žiniu apie tam tikru parametru neapibrežtuma reikia būti atsargiems taikant šiuos modelius.


First Published Online: 10 Feb 2011


Reikšminiai žodžiai: ilgaamžiškumaschloridaiparametru jautrumastikimybine analize, degradacijos mechanizmas, modeliavimas

Keyword : durability, service-life, chlorides, parameter sensitivity, probabilistic, degradation mechanism, modeling

How to Cite
Ferreira, R. M. (2010). Implications on RC structure performance of model parameter sensitivity: Effect of chlorides. Journal of Civil Engineering and Management, 16(4), 561-566. https://doi.org/10.3846/jcem.2010.62
Published in Issue
Dec 31, 2010
Abstract Views
116
PDF Downloads
87