Share:


Assessment of special plans and technical designs with regard to traffic safety

    Donatas Čygas Affiliation
    ; Vilma Jasiūnienė Affiliation
    ; Mantas Bartkevičius Affiliation

Abstract

Traffic safety situation in Lithuania, despite the progress made in 2008, is still not good enough compared to the other European Union countries. Therefore, Lithuania implements the traffic safety improvement measures affecting all the elements of the traffic safety system “Road user‐road‐vehicle”. In 2008 Lithuania started implementing the road safety audit procedure which substantially contributes to the improvement of safety situation on Lithuanian roads. This article gives the analysis of road safety audits of special plans and technical designs for road construction and reconstruction in Lithuania, makes the analysis of the main deficiencies of plans and designs and gives recommendations for their elimination.


Santrauka


Eismo saugumo situacija Lietuvoje, nepaisant 2008 m. pasiektos pažangos, vis dar yra nepakankamai gera, palyginti su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Atsižvelgiant į tai, Lietuvoje įgyvendinamos eismo saugumo gerinimo priemonės, darančios įtaką visiems eismo saugumo sistemos „Eismo dalyvis–kelias–transporto priemonė“ elementams. Lietuvoje 2008 m. buvo pradėta taikyti kelių saugumo audito procedūra, kuri prisideda prie eismo saugumo gerinimo Lietuvos automobilių keliuose. Straipsnyje pateikta Lietuvoje atliktų specialiųjų planų ir automobilių kelių tiesimo bei rekonstrukcijos techninių projektų kelių saugumo auditų analizė, išanalizuoti pagrindiniai planų ir projektų trūkumai, pateiktos rekomendacijos jiems šalinti.


First Published Online: 15 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: eismo saugumas keliuose, eismo įvykiai, kelių saugumo auditas.

Keyword : traffic safety, road traffic accidents, road safety audit

How to Cite
Čygas, D., Jasiūnienė, V., & Bartkevičius, M. (2009). Assessment of special plans and technical designs with regard to traffic safety. Journal of Civil Engineering and Management, 15(4), 411-418. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2009.15.411-418
Published in Issue
Dec 31, 2009
Abstract Views
259
PDF Downloads
139