Share:


Usefulness and credibility of scoring methods in construction industry/Taškų skaičiavimo metodų naudingumas ir patikimumas statybos pramonėje

    Oleg Kapliński Affiliation

Abstract

The methods presented in the paper clarify the route of a company towards bankruptcy. The information comes from the so called early warning systems, among which a special attention has been paid to statistical scoring methods. A review of scoring methods informing about the financial standing of a company has been made. Examples have been selected among construction companies listed on Warsaw Stock Exchange. Credibility of models and results has been highlighted. Results point at the fact that the synthetic Z‐score index should be adjusted to economic conditions of a given country, or even to an industry.


Santrauka


Metodai, pateikiami straispnyje, atskleidžia kompanijos kelią į bankrotą. Informacija gaunama iš vadinamųjų išankstinio perspėjimo sistemų, kuriose daugiausia dėmesio skiriama statistinio taskų (balų) skaičiavimo metodams. Pateikiama taškų skaičiavimo metodų, atskleidžiančių finansinę įmonės padėtį, apžvalga. Pavyzdžiai paimti iš Varšuvos biržos statybos kompanijų sąrašo. Nustatytas modelių ir rezultatų patikimumas. Rezultatai rodo, kad sintetinė Z reikšmė turi būti koreguojama pagal ekonomines konkrečios šalies arba pramonės sąlygas.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: ankstyvaus perspėjimo sistemos, taškų (balų) skaičiavimo metodai, finansinė kompanijos padėtis, metodų patikimumas.

Keyword : early warning systems, scoring methods, financial standing of a company, credibility of methods

How to Cite
Kapliński, O. (2008). Usefulness and credibility of scoring methods in construction industry/Taškų skaičiavimo metodų naudingumas ir patikimumas statybos pramonėje. Journal of Civil Engineering and Management, 14(1), 21-28. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.21-28
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
262
PDF Downloads
152