Share:


The influence of flame retardant additives on fire properties of epoxy materials/Degumo grupę aukštinančių priedų įtaka epoksidinių medžiagų gaisriniam pavojingumui

    Marzena Półka Affiliation

Abstract

Fire properties of modified and unmodified epoxy materials have been studied. The following types of additives were used: MoO3, Sb2O3, melamine. Heat and smoke release rates in different external fluxes (30, 50 kW/m) were studied by the Cone calorimeter. The results of investigation have shown that molibdenum oxide (VI) is more smoke supres‐sant than antimony oxide (III) and melamine in the range of heat exposure under consideration.


Santrauka


Atlikta modifikuotų ir nemodifikuotų epoksidinių medžiagų gaisrinio pavojingumo analizė. Panaudotos šios degumo grupę aukštinančios medžiagos: MoO3, Sb2O3, melaminas. Kūginiu kalorimetru nustatytas šilumos ir dūmų išsiskyrimo intensyvumas, esant skirtingam išoriniam šilumos srautui (30, 50 kW/m2 ). Remiantis tyrimo rezultatais nustatyta, kad molibdeno oksidas (VI) efektyviau mažina dūmų išsiskyrimą nei stibio oksidas (III) ir apsvarstyta melamino poveikis šilumai išsiskirti.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: degumo grupę didinantys priedai, šilumos išsiskyrimo intensyvumas, dūmų išsiskyrimą mažinančios medžiagos.

Keyword : flame retardant, heat release rate, smoke supressant

How to Cite
Półka, M. (2008). The influence of flame retardant additives on fire properties of epoxy materials/Degumo grupę aukštinančių priedų įtaka epoksidinių medžiagų gaisriniam pavojingumui. Journal of Civil Engineering and Management, 14(1), 45-48. https://doi.org/10.3846/1392-3730.2008.14.45-48
Published in Issue
Mar 31, 2008
Abstract Views
212
PDF Downloads
95