Share:


Analysis of the effects of mineral admixtures on the strength of mortars: Application of the predictive model of Feret

    Abdelaziz Boudchicha Affiliation
    ; Mustapha Cheikh Zouaoui Affiliation
    ; Jean-Louis Gallias Affiliation
    ; Bouzidi Mezghiche Affiliation

Abstract

The introduction of fine and ultra‐fine mineral admixtures in cementing materials generates a granular effect, a physico‐chemical and micro‐structural effect and, possibly, chemical effect. To analyse the specific share of each effect, we propose to use a methodology based on a volume substitution of cement by admixtures in mixes whose absolute volume of the solid phases and workability are preserved constant and then only the effects of the particles of admixtures in the cementing phase are taken into account. We expressed the compressive strength of mortars with admixtures according to a factor of compactness by applying to the mortars the principles of the predictive model of Feret. This factor makes possible to distinguish the modifications generated by the granular effect of the admixtures on the compactness of the cementing matrix independently of the physico‐chemical and chemical effects. The specific chemical action of each admixture has been evaluated by analysing the variation of the coefficient of activity K according to the rate of the cement substitution, by applying to the studied mortars the concept of the equivalent binder and by deducing the coefficient of activity from the predictive model of Feret.


Mineralinių priedų įtakos skiedinių stipriui analiz­ : feret modelio taikymas


Santrauka


Smulkių ir labai smulkių mineralinių priedų naudojimas cementiniuose skiediniuose sukelia fizikinius, cheminius bei mikrostruktūrinius efektus. Šiems efektams įvertinti siūloma metodika, pagal kurią cemento kiekis skiedinio mišinyje pakeičiamas mineralinių priedų kiekiu taip, kad mišinio slankumas lieka nepakitęs. Skiedinių su priedais stipris gniuždant, atsižvelgiant į sutankinimo laipsnį, nustatytas, taikant Feret modelį. Tai leidžia išskirti priedų įtaką cementinio akmens sutank­jimui nepriklausomai nuo fizikinių ir cheminių procesų. Kiekvieno priedo cheminis poveikis buvo įvertintas analizuojant aktyvumo koeficiento K kitimą pagal pakeičiamo cemento kiekį. Analiz­ taip pat atlikta taikant ekvivalentinio rišiklio koncepciją bei aktyvumo koeficientą, nustatytą taikant Feret modelį.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: skiedinys, mineraliniai priedai, vandens poreikis, tankumas, stipris, fizinis ir cheminis efektas, Feret modelis.

Keyword : mortar, mineral admixtures, water requirement, compactness, mechanical strengths, granular effect, physico-chemical effect, chemical effect, predictive model of Feret

How to Cite
Boudchicha, A., Zouaoui, M., Gallias, J.-L., & Mezghiche, B. (2007). Analysis of the effects of mineral admixtures on the strength of mortars: Application of the predictive model of Feret. Journal of Civil Engineering and Management, 13(2), 87-96. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636424
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
30
PDF Downloads
29