Share:


Regularities in propagation of opened corrosion‐induced cracks in concrete

    Vidmantas Jokūbaitis Affiliation

Abstract

Long and short‐term (accelerated with simulation of pressure developed by compressed rust) experimental investigations were accomplished. It was investigated in long‐term tests the relationship between the width of the longitudinal cracks on the concrete surface and close to the reinforcement, and relation between these widths and corrosion‐induced damages in the reinforcement; parameters of these relationships were established. In short‐time investigations it was tried to clarify the influence of transverse reinforcement and opened normal cracks on the nature of longitudinal cracks propagation. It has been determined that the character and the rate of propagation of the longitudinal cracks depend on distribution of transverse reinforcement and normal cracks along a member.


Armatūros korozijos atsivirusių betono plyšių plitimo d­ėsningumai


Santrauka


Armatūros korozijos atsiv­rusių betono išilginių plyšių plitimui analizuoti atlikti ilgalaikiai ir trumpalaikiai (paspartinti, imituojant susl­gtųjų rūdžių sl­gį) eksperimentiniai tyrimai. Ilgalaikiuose bandymuose buvo tiriama išilginio plyšio pločio betono paviršiuje ir prie armatūros tarpusavio priklausomyb­ ir šių pločių bei armatūros korozinių pažaidų ryšys; nustatyti šių priklausomybių parametrai. Trumpalaikiais tyrimais buvo siekiama nustatyti, kokią įtaką išilginių plyšių plitimo pobūdžiui turi gelžbetoninio elemento skersin­ armatūra ir atsiv­rę normaliniai plyšiai. Nustatyta, kad nuo skersin­s armatūros ir normalinių plyšių tarpusavio išsid­stymo išilgai elemento priklauso išilginių plyšių plitimo braižas ir greitis.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: korozija, rūdžių sluoksnis, plyšiai, skersin­ armatūra.

Keyword : corrosion, the layer of rust, cracks, transverse reinforcement

How to Cite
Jokūbaitis, V. (2007). Regularities in propagation of opened corrosion‐induced cracks in concrete. Journal of Civil Engineering and Management, 13(2), 107-113. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636426
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
33
PDF Downloads
24