Share:


Strength development of concrete with fly ash addition

Abstract

Based on experimental results, mathematical models were elaborated to predict the development of compressive strength of concrete with fly ash replacement percentages up to 30 %. Strength of concrete with different types of cement (CEM I 42.5, CEM I 32.5, CEM III 32.5), after 2, 28, 90, 180 days of curing, have been analysed to evaluate the effect of addition content, the time of curing and the type of cement on the compressive strength changes. The adequacy of equations obtained was verified using statistical methods. The test results of selected properties of binders and hardened concrete with fly ash are also included. The analysis showed that concrete with fly ash is characterised by advantageous applicable qualities.


Betono su lakiaisiais pelenais stiprio augimas


Santrauka


Remiantis eksperimentinių tyrimų rezultatais, tobulinami betono mišinių su lakiaisiais pelenais stiprio augimo nustatymo matematiniai modeliai. Lakiųjų pelenų kiekis mišinyje siekė iki 30 %. Pateikiami betono stiprio tyrimų rezultatai, esant skirtingiems cemento tipams (CEM I 42.5, CEM I 32.5, CEM III 32.5) bei mišinio kietėjimo laikui (2, 28, 90, 180 paros). Atlikta lakiųjų pelenų kiekio, kietėjimo laiko ir cemento tipo įtakos betono mišinio stipriui analizė. Gautų priklausomybių adekvatumo įvertinimas atliktas statistiniais metodais. Pateikti rišamųjų medžiagų bei betono su lakiaisiais pelenais pagrindinių savybių eksperimentinių tyrimų rezultatai. Atlikta analizė parodė lakiųjų pelenų taikymo betone privalumus.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: betonas, lakieji pelenai, gniuždomojo stiprio augimas, pucolaninė reakcija, statistiniai metodai, matematinis modelis.

Keyword : concrete, fly ash, compressive strength development, pozzolanic reaction, statistical methods, mathematical model

How to Cite
Kosior-Kazberuk, M., & Lelusz, M. (2007). Strength development of concrete with fly ash addition. Journal of Civil Engineering and Management, 13(2), 115-122. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636427
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
44
PDF Downloads
29