Share:


On design features of propped and unpropped hyperstatic structures

    Algirdas Kudzys Affiliation
    ; Romualdas Kliukas Affiliation
    ; Antanas Kudzys Affiliation

Abstract

An effect of structural and technological features on the design methodology of hyperstatic precast reinforced concrete and composite steel‐concrete structures is discussed. Permanent and variable service, snow and wind loads of buildings and their extreme values are analysed. Two loading cases of precast reinforced concrete and composite steel‐concrete continuous and sway frame beams as propped and unpropped members are considered. A redistribution of bending moments for the ultimate limit state of beams is investigated. A limit state verification of hyperstatic beams by the partial factor and probability‐based methods is presented. It is recommended to calculate a long‐term survival probability of beams by the analytical method of transformed conditional probabilities.


Apie ramstytinių ir neramstytinių statiškai neišsprendžiamų konstrukcijų projektavimo ypatybes


Santrauka


Aptariama konstrukcinių ir technologinių ypatybių įtaka statiškai neišsprendžiamų gelžbetoninių ir kompozitinių (plieninių-betoninių) konstrukcijų projektavimo metodologijai. Analizuojamos nuolatinės, kintamosios eksploatacinės, sniego ir vėjo apkrovos bei jų ekstremalios vertės. Du gamyklinių gelžbetoninių ir kompozitinių nekarpytųjų sijų bei rėmsijų kaip ramstytinų ir neramstytinų elementų apkrovimo atvejai yra nagrinėjami atsižvelgiant į įrąžų persiskirstymą jų ribiniame būvyje. Sijų ribiniam būviui patikrinti taikomi dalinių faktorių ir tikimybiniai metodai. Rekomenduojama sijų ilgalaikės išlikties tikimybę apskaičiuoti analitiniu transformuotų sąlyginių tikimybių metodu.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: nekarpytosios sijos, rėmsijos, ramstytinės konstrukcijos, poveikiai, dalinių faktorių metodas, tikimybinis patikimumas.

Keyword : continuous beams, frame beams, propped structures, actions, partial factor method, probabilistic reliability

How to Cite
Kudzys, A., Kliukas, R., & Kudzys, A. (2007). On design features of propped and unpropped hyperstatic structures. Journal of Civil Engineering and Management, 13(2), 123-129. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636428
Published in Issue
Jun 30, 2007
Abstract Views
93
PDF Downloads
70