Share:


Optimisation of geometrically non‐linear elastic‐plastic structures in the state prior to plastic collapse

    Romanas Karkauskas Affiliation

Abstract

A mathematical model and calculation algorithm for geometrically non‐linear structure cross‐sectional optimisation are developed. Inelastic strains in the state prior to plastic collapse are evaluated. The algorithm is obtained combining the extreme energy principle for minimum value dissipated power and mathematical programming theory in concert with a large displacement analysis. An evaluation of dissipative features by employing inelastic strains finally results in a significant reducement of structure carrying capacity resource versus accounting its elastic response only. The safety requirements of structure involve stability conditions in addition to the strength ones. Stability conditions define the minimum cross‐sectional and slenderness values of structural members. An evaluation of the above‐mentioned factors restrict a free development of plastic strains, thus an optimal structure generally is in a state prior to plastic failure. The problem is solved iteratively, as the employed values of structural elastic response are functionally related with the optimised parameters ones. During iterative calculus process the design parameters are defined applying the non‐linear analysis and the tangent stiffness computational procedures. A simulation of 16‐storey steel optimal frame created from standard profiles is presented.


Tampriai plastinių geometriškai netiesinių konstrukcijų, nepasiekusių visiško plastinio suirimo, optimizacija


Santrauka


Plėtojamas geometriškai netiesinių konstrukcijų strypų skerspjūvių optimizacijos uždavinio matematinis modelis ir skaičiavimo algoritmas, įvertinantis netampriąsias deformacijas iki jos visiško plastinio suirimo. Algoritmas sudarytas naudojant ekstreminį energijos disipacijos greičio minimumo principą ir matematinio programavimo teoriją gana didelių deformacijų analizei. Disipacinių savybių įvertinimas lemia reikšmingą laikomosios galios rezervo sumažinimą optimalios tamprios būklės konstrukcijos atžvilgiu. Eksploataciniai reikalavimai apima stiprumo ir stabilumo apribojimus. Uždavinys sprendžiamas iteracijų būdu, nes tampraus atsako dydžiai yra veikiami optimizuojamų konstrukcijos parametrų. Naudojama antros eilės netiesinė analizė grindžiama tangentiniu standumo metodu. Atliktas 16 aukštų plieninio rėmo, naudojant standartinius profilius, optimizacijos skaitinis eksperimentas.


First Published Online: 14 Oct 2010


Reikšminiai žodžiai: optimizacija, tampriai plastinė konstrukcija, geometrinis netiesiškumas, geometrinis standumas, tangentinio standumo matrica, plastinis suirimas.

Keyword : optimisation, elastic-plastic structure, geometrically non-linearity, geometrical stiffness, plastic collapse, tangent stiffness matrix

How to Cite
Karkauskas, R. (2007). Optimisation of geometrically non‐linear elastic‐plastic structures in the state prior to plastic collapse. Journal of Civil Engineering and Management, 13(3), 183-192. https://doi.org/10.3846/13923730.2007.9636436
Published in Issue
Sep 30, 2007
Abstract Views
55
PDF Downloads
48