Share:


Small‐scale co‐generation for building applications ‐ energy demand analysis at demonstration site and optimal sizing of the CHP plant

    Jacek Kalina Affiliation
    ; Janusz Skorek Affiliation

Abstract

Aspects of using the small‐scale combined heat and power modules in buildings is presented in this paper. At first the problems of energy demand analysis, which is the key point of a co‐generation plant sizing procedure, are discused. Then the demonstration project of a small‐scale co‐generation plant is presented. The plant is fuelled with natural gas, and it supplies energy to a group of three different buildings. Basing on this case, the problems of optimal sizing of a small‐scale CHP plant for a building energy supply system are presented and discussed. Calculation procedures are shown together with the results of sample analysis. The factors influencing the final configuration of the system are indicated.


Nedidelių mastelių kogeneracijos pritraukymas pastatuose – demonstracinė energijos poreikių analizė ir optimalus kogeneracinės jėgainės dydis


Santrauka


Pateikiami nedidelių mastelių mišrieji pastatų šilumos ir elektros moduliai. Visų pirma atliekama energijos poreikių analizė, kuri svarbi pasirenkant kogeneracinės jėgainės dydį. Pateiktas nedidelių mastelių kogeneracinės jėgainės demonstracinis projektas. Jėgainė užpildyta gamtinėmis dujomis ir tiekia energiją trims skirtingoms pastatų grupėms. Darbe aprašomos ir nagrinėjamos optimalios nedidelių mastelių kogeneracinės jėgainės, aprūpinančios pastatus energija, dydžio parinkimo problemos. Skaičiavimų procedūros pateikiamos kartu su bandymų analizės rezultatais. Apžvelgti pagrindiniai veiksniai, darantys įtaką galutinei kogeneracinės sistemos konfigūracijai.


Reikšminiai žodžiai: kogeneracija, pastatai, energijos poreikiai, elektros ir šilumos galios pokyčiai, optimizacija, dujų varikliai, garo katilai, dujų turbinos


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : co‐generation, buildings, energy demand, electricity and heat load variations, optimization, gas engines, gas boilers, gas turbines

How to Cite
Kalina, J., & Skorek, J. (2006). Small‐scale co‐generation for building applications ‐ energy demand analysis at demonstration site and optimal sizing of the CHP plant. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 5-13. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636366
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
82
PDF Downloads
68