Share:


Analysis of district heating network monitoring by neural networks classification

    Paweł Malinowski Affiliation
    ; Piotr Ziembicki Affiliation

Abstract

The paper proposes an alternative approach to the problem of district heating monitoring parameters selection, based on conditions, taken, for instance, from a specific real district heating network supplemented with tests data and expert knowledge.


Centralizuotų šilumos tinklų analizės monitoringas pagal neuroninių tinklų klasifikaciją


Santrauka


Darbe siūlomas alternatyvus būdas centralizuoto šilumos tiekimo monitoringo parametrų parinkimo problemai spręsti. Šis būdas paremtas tam tikromis sąlygomis, pavyzdžiui, faktinio realaus centralizuoto šilumos tinklo duomenimis ir specialistų žiniomis. Straipsnis sudarytas iš keturių dalių. Įvadinis žodis ir monitoringo parametrų parinkimo problema pateikiama pirmojoje dalyje. Teoriniai neuroninių tinklų pagrindai pristatomi antrojoje dalyje. Trečiojoje dalyje aprašoma neuroninių tinklų struktūra ir aptariami modeliavimo rezultatai. Ketvirtojoje dalyje pateikiamos išvados.


Reikšminiai žodžiai: centralizuoto šilumos tiekimo tinklai, monitoringas, neuroniniai tinklai, neuroninė klasifikacija


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : district heating networks, monitoring, neural networks, neural classification

How to Cite
Malinowski, P., & Ziembicki, P. (2006). Analysis of district heating network monitoring by neural networks classification. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 21-28. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636368
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
70
PDF Downloads
67