Share:


Overall evaluation of indoor climate and energy for alternative office designs using the eco‐factor

    Erik Bjørn Affiliation
    ; Henrik Brohus Affiliation

Abstract

To facilitate the decision‐making and communication, an evaluation method has been devised that incorporates environmental effects of the energy use with thermal and atmospheric indoor climate in a score on an absolute scale from 0–100 %, called the “Eco‐factor”. This factor is based on indicators of physical properties. For the indoor climate part these include mainly the indoor temperature, velocity, and concentration fields. The energy part considers the energy distributed to energy sources, and the environmental effects of the resulting airborne emissions evaluated by Life Cycle Assessment (given by default figures from a database). The tool is used to make an overall assessment of the quality of design alternatives, where the “costs” (energy) is compared to the “benefit” (indoor climate), and to identify possibilities for improvement. The paper shows a model case study of an office building, where choices are considered that must be made in an early design phase.


Bendras administracinių patalpų mikroklimato ir energijos sąnaudų įvertinimas naudojant eco veiksnį


Santrauka


Norint palengvinti sprendimų priėmimą ir ryšių palaikymą, buvo panaudotas vertinimo metodas, kuris absoliučiojoje skalėje nuo 0 iki 100 % įvertina šiluminės energijos vartojimo ir patalpos komforto palaikymo įtaką aplinkai. Šis veiksnys vadinamas ECO veiksniu. Jis remiasi fizinių savybių rodikliais. Patalpos mikroklimato pagrindiniai rodikliai yra patalpos temperatūra, oro greitis ir teršalų koncentracija. Energetinė dalis nagrinėja, kaip pasiskirsto energija šaltiniuose, o aplinkosauginė dalis nustato oro taršą gyvavimo ciklo analizės metodu (duomenų bazėje pateikiamos standartinės schemos). Ši priemonė taikoma pastato dizaino kokybės alternatyvoms vertinti, kur “išlaidos” (energija) yra lyginamos su “pelnu” (komforto sąlygomis), ir galimybėms identifikuoti. Čia bus pateikiama administracinio pastato modelio analizė, kai sprendimai priimami ankstyvojoje projektavimo stadijoje.


Reikšminiai žodžiai: vertinimo priemonė, patalpos mikroklimatas, energijos sąnaudos, integruotasis projektavimas, įtaka aplinkai, sprendimų priėmimas, ECO veiksnys.


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : assessment tools, indoor climate, energy use, integrated design, environmental impact, decision‐making, Eco‐factor

How to Cite
Bjørn, E., & Brohus, H. (2006). Overall evaluation of indoor climate and energy for alternative office designs using the eco‐factor. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 43-49. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636371
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
83
PDF Downloads
70