Share:


Efficiency of pump operation in hydronic heating and cooling systems

    Per Fahlén Affiliation
    ; Hendrik Voll Affiliation
    ; Jüri Naumov Affiliation

Abstract

Developments in pump technology provide new possibilities of improving both the efficiency and the quality of control of hydronic heating and cooling systems. Improved pump efficiency and direct flow control can substantially reduce the drive power to circulation pumps. Measurements show that a simple VSD (variable speed drive) does not unduly degrade the efficiency of commonly used pumps. An example from a residential heat pump installation indicates possible savings of around 30 % of the total drive energy to the heat pump. Another example illustrates how direct flow control can simplify systems and reduce electric drive power in supply‐air conditioning systems.


Siurblių efektyvumas šildymo ir aušinimo sistemose


Santrauka


Spartus technologijų vystymasis atveria naujų galimybių didinti siurbliu efektyvumą bei užtikrina kokybišką reguliavimą šildymo ir vėsinimo sistemose. Padidėjęs siurblių efektyvumas ir tiesioginis srauto valdymas gali gerokai sumažinti cirkuliacinių siurblių energijos poreikį. Matavimai rodo, kad kintamojo greičio naudojimas nemažina siurblių efektyvumo. Pateikiamas pavyzdys iš gyvenamajame name instaliuoto šilumos siurblio sistemos rodo galimybę sutaupyti 30 % energijos. Kitas pavyzdys rodo, kaip tiesioginis srauto valdymas gali supaprastinti sistemą ir sumažinti elektros energijos poreikius oro kondicionavimo sistemose.


Reikšminiai žodžiai: valdymas, aušinimas, efektyvumas, ventiliatorius, šildymas, variklis, siurblys, greitis


First Published Online: 14 Oct 2010

Keyword : control, cooling, efficiency, fan, heating, motor, pump, speed

How to Cite
Fahlén, P., Voll, H., & Naumov, J. (2006). Efficiency of pump operation in hydronic heating and cooling systems. Journal of Civil Engineering and Management, 12(1), 57-62. https://doi.org/10.3846/13923730.2006.9636373
Published in Issue
Mar 31, 2006
Abstract Views
48
PDF Downloads
33